Åben dokumentation af værdioverførsler til sundhedsvæsnet

EFPIA (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) vedtog i 2013 en ny etisk adfærdskodeks, som indebærer, at værdioverførsler i form af eksempelvis konsulentbistand fra medicinalvirksomheder til sundhedspersoner og -organisationer skal dokumenteres åbent. Dette initiativ gælder i hele Europa. Medicinalvirksomheder, som agerer på det svenske marked, skal derfor offentliggøre, hvilke enkeltpersoner eller organisationer i Sverige, der har fået værdioverførsler i løbet af et givet år, samt den sammenlagte værdi af disse overførsler.

Gedeon Richter Nordics arbejder for gennemsigtighed ved interaktioner med sundhedspersonale/-organisationer, og for at disse transaktioner registreres og rapporteres i overensstemmelse med alle gældende lokale krav om gennemsigtighed.

Nedenfor findes rapporten om Gedeon Richter Nordics værdioverførsler til sundhedspersonale/-organisationer.