Komprimeret integritetspolitik

Generelt

Din personlige integritet er meget vigtig for os hos Gedeon Richter. Vores mål er, at du skal føle dig tryg ved, at vi behandler dine personoplysninger. I vores rolle som dataansvarlig sørger vi derfor altid for at overholde den gældende databeskyttelseslovgivning.

Anvendelsesområde

Denne integritetspolitik gælder for Gedeon Richters behandling af personoplysninger inden for rammerne af vores virksomhed over for dig som modtager af markedsføring fra os.

Indsamlede personoplysninger

De oplysninger, som vi indsamler om dig, udleverer du hovedsageligt i forbindelse med, at du tilmelder dig vores nyhedsbreve eller events eller beder om at modtage yderligere information fra os.

For at forbedre vores web- og app-tjenester benytter vi også cookies, som kan indeholde personoplysninger. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookie notice.

Behandling og deling

Hos Gedeon Richter behandler vi dine personoplysninger for at kunne levere de produkter og tjenester, som vi tilbyder, på bedst mulig vis. Dine personoplysninger behandles til følgende formål:

  • For at markedsføre vores produkter til dig, der er plejepersonale eller receptudskriver, fx i forbindelse med events og ved at sende dig information via post og e-mail
  • For at levere, udvikle og forbedre vores website
  • For at levere information og kommunikere med dig, der er repræsentant for vores kunder og partnere
  • For at overholde vores juridiske forpligtelser
  • For at varetage vores juridiske interesser i tilfælde af en tvist

Vi behandler ikke dine personoplysninger til formål, som er uforenelige med ovenstående, og vi opbevarer ikke personoplysningerne længere, end det er nødvendigt.

I visse tilfælde videregiver vi dine personoplysninger til it-leverandører og virksomheder, som vi samarbejder med for at gøre vores tjenester tilgængelige. Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjepart.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, vi behandler, og hvad vi gør med dem, og du har en vis grad af kontrol over dine personoplysninger. Du har derfor i visse tilfælde ret til at få udleveret dine oplysninger eller at få dem rettet, slettet, blokeret eller flyttet. Du har også ret til at gøre indsigelse mod visse typer behandling af dine oplysninger eller at trække dit samtykke til behandling af oplysningerne tilbage. Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger på en upassende måde, har du altid ret til at klage til Datatilsynet. Hvis du vil vide mere om dine rettigheder, kan du læse vores fuldstændige integritetspolitik.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om denne integritetspolitik eller vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på følgende måder:

Gedeon Richter, org.nr. 556890-1663
Adresse: Barnhusgatan 22, 5 tr, 111 23 Stockholm, Sverige
Besøgsadresse: Barnhusgatan 22, 5 tr, 111 23 Stockholm, Sverige

E-mail: [email protected]
Telefon: +46 8 611 24 00
Website: https://www.gedeonrichter.se

1. Generelt

1.1 Gedeon Richter Nordics AB, org.nr. 556890-1663 (”Gedeon Richter”), respekterer og værner om din personlige integritet. Vores mål er, at du skal føle dig tryg ved, at vi behandler dine personoplysninger. Med denne integritetspolitik (”Integritetspolitik”) vil vi forklare, hvordan vi sikrer, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

1.2 For at kunne gøre vores website, markedsføring m.m. tilgængelig for dig er vi nødt til at behandle dine personoplysninger. Denne integritetspolitik gælder for dig, der er receptudskrivende plejepersonale eller tilhører almenheden, fx i forbindelse med at vi sender dig markedsføringsmateriale, eller når du besøger vores website.

2. Dataansvarlig

Gedeon Richter er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og har ansvaret for, at behandlingen sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Du kan se vores kontaktoplysninger nederst i denne integritetspolitik.

3. Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • For at markedsføre vores produkter til dig, der er plejepersonale eller receptudskriver, fx i forbindelse med events og ved at sende dig information via post og e-mail
  • For at levere, udvikle og forbedre vores website
  • For at levere information og kommunikere med dig, der er repræsentant for vores kunder og partnere
  • For at overholde vores juridiske forpligtelser
  • For at varetage vores juridiske interesser i tilfælde af en tvist

Nedenstående tabeller indeholder yderligere information, blandt andet til hvilke formål vi behandler dine personoplysninger, hvilke personoplysninger vi opbevarer for at opfylde disse formål, og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

Formål

 

For at markedsføre vores produkter til dig, der er plejepersonale eller receptudskriver, fx i forbindelse med events og ved at sende dig information via post og e-mail

 

Det gør vi

Hvis du er plejepersonale eller receptudskriver, behandler vi dine personoplysninger med det formål at sende dig markedsføring, for eksempel ved at sende dig information om vores produkter og aktiviteter via post og e-mail, samt at invitere dig til events.

Inden for rammerne af dette formål kan vi sortere dine personoplysninger i forskellige segmenter, fx baseret på interesseområder, kontaktflader, de aktiviteter, du deltager i, eller hvor du befinder dig på vores kunderejse, så vi kan sende dig tilpasset og relevant markedsføring.

Personoplysninger

Kontaktoplysninger såsom navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Oplysninger om din rolle som plejepersonale eller receptudskriver såsom arbejdsgiver og titel.

Surfadfærd og besøgshistorik, såsom hvilke sider på vores website, du har besøgt, hvor længe besøget varede, og hvilke videoer du har set.

Demografiske oplysninger såsom by, land og sprog.

Oplysninger om din enhed, såsom hvilken type enhed, du bruger, dit bruger-ID og din browser.

Lovgrundlag

Dit samtykke. Bemærk, at du har ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage i henhold til afsnit 8.4 herunder.

Legitim interesse i de tilfælde, hvor vi har fået adgang til dine personoplysninger via en samarbejdspartner. Vi behandler dog først disse oplysninger, når vi har fået dit samtykke. Det gør vi, eftersom vi vurderer, at vores interesse i at sende dig markedsføring er mere tungtvejende end din interesse i at beskytte dine personoplysninger, især når vi kun gør det én gang og kun fortsætter med at sende dig markedsføring, hvis du har bekræftet, at du ønsker det.

Opbevaringstid

Vi behandler dine personoplysninger, så længe vi sender dig markedsføring. Du kan når som helst takke nej til at modtage markedsføring fra os, en såkaldt opt-out, hvorefter vi i så fald sletter dine personoplysninger.

Vi gennemgår vores kunderegister hvert år og fjerner dine personoplysninger, hvis det viser sig, at du er inaktiv, ikke længere arbejder hos sundhedsudbyderen eller lignende.

For at levere, udvikle og forbedre vores website

 

Det gør vi

Hvis du besøger vores website og giver dit samtykke til vores brug af cookies til dette formål, behandler vi dine personoplysninger med det formål at udvikle og forbedre vores website.

[Vores mål er, at du som besøgende skal få den bedst mulige oplevelse af vores website og de informationer, du finder på websitet, samt at websitet er relevant og interessant for dig som besøgende. Oplysningerne indsamles med et analytisk formål.]

Personoplysninger

Surfadfærd og besøgshistorik, såsom hvilke sider på vores website, du har besøgt, hvor længe besøget varede, og hvilke videoer du har set.

Demografiske oplysninger såsom by, land og sprog.

Oplysninger om din enhed, såsom hvilken type enhed, du bruger, dit bruger-ID og din browser.

Lovgrundlag

Legitim interesse, eftersom vi vurderer, at vores interesse i at levere, udvikle og forbedre vores website er mere tungtvejende end din interesse i at beskytte dine personoplysninger.

Dit samtykke ved brug af cookies, som ikke er strengt nødvendige for websitets funktion. Bemærk, at du har ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage i henhold til afsnit 8.4 herunder. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookie notice.

Opbevaringstid

Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode på maksimalt 2 år.

For at levere information og kommunikere med dig, der er repræsentant for vores kunder og partnere

 

Det gør vi

Hvis du er repræsentant for en af vores kunder eller partnere, behandler vi dine personoplysninger for at kommunikere med dig inden for rammerne af vores virksomhed.  Det kan for eksempel handle om at sende dig information om vores produkter, som ikke er markedsføring, og at kommunikere med dig via for eksempel e-mail.

Personoplysninger

Kontaktoplysninger såsom navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Oplysninger om din rolle som plejepersonale eller receptudskriver såsom arbejdsgiver og titel.

Lovgrundlag

Legitim interesse, eftersom vi vurderer, at vores interesse i at levere information til dig og kommunikere med dig som repræsentant for vores kunder og partnere er mere tungtvejende end din interesse i at beskytte dine personoplysninger.

Opbevaringstid

Vi opbevarer din personoplysninger i den periode, hvor vi har et aftaleforhold eller en anden forretningsrelation med den kunde eller partner, som du repræsenterer, og det fortsat er nødvendigt for os at have kontakt med dig.

Dine personoplysninger og vores korrespondance med dig via e-mail slettes 3 år efter forretningsrelationens ophør.

For at overholde vores juridiske forpligtelser

 

Det gør vi 

Gedeon Richter kan være nødt til at behandle dine personoplysninger for at opfylde vores juridiske forpligtelser, for eksempel krav i lægemiddelloven og Lægemiddelstyrelsens bestemmelser.

Personoplysninger

Alle de kategorier af personoplysninger, der angives i afsnit 3.

Lovgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger for at opfylde vores juridiske forpligtelser i henhold til den gældende lovgivning.

Opbevaringstid

Dine personoplysninger opbevares så længe, som det er påkrævet i henhold til den gældende lovgivning, fx 7 år for at overholde den svenske regnskabs- og skattelovgivning.

For at varetage vores juridiske interesser i tilfælde af en tvist

 

Det gør vi

Vi kan være nødt til at behandle dine personoplysninger for at kunne varetage vores juridiske interesser i tilfælde af en tvist, fx for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.

Personoplysninger

Alle de kategorier af personoplysninger, der angives i afsnit 3.

Lovgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger med udgangspunkt i Gedeon Richters legitime interesse, eftersom vi vurderer, at vores interesse i at beskytte vores interesser i tilfælde af en tvist, er mere tungtvejende end din interesse i at beskytte dine personoplysninger.

Opbevaringstid

Dine personoplysninger gemmes, så længe det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores juridiske interesser i tilfælde af en tvist, fx i den periode, hvor tvisten foregår, og indtil den er endeligt afgjort.

4. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, der er baggrund for behandlingen af personoplysningerne i henhold til denne integritetspolitik. Når vi ikke længere har brug for at gemme dine oplysninger, sletter vi dem fra vores systemer, databaser og backup-systemer. I tabellerne herunder (under afsnit 3) specificerer vi, hvor længe vi gemmer personoplysninger om dig til forskellige formål.

5. Hvor indsamler vi dine personoplysninger fra?

5.1 De personoplysninger om dig, som vi behandler, har du hovedsageligt selv udleveret i forbindelse med, at du tilmelder dig et nyhedsbrev eller en event eller beder om at få yderligere information fra os.

5.2 Ud over de oplysninger fra dig, som vi indsamler, kan vi også indsamle fælles kontaktoplysninger såsom e-mailadresser til en arbejdsgruppe fra vores samarbejdspartnere. Oplysningerne indsamles med henblik på udsendelse af information til dig i din rolle som plejepersonale eller receptudskriver.

5.3 De personoplysninger, som vi har indsamlet fra vores samarbejdspartnere, beholder vi kun, hvis du har godkendt at få materiale tilsendt fra os.

6. Automatiske afgørelser

Vi benytter ikke automatiske processer til at træffe afgørelser, som i væsentlig grad påvirker dig.

7. Hvem udleverer vi dine personoplysninger til?

7.1 Gedeon Richter kan udlevere dine personoplysninger til tredjepart såsom it-leverandører og virksomheder, som vi samarbejder med for at gøre vores tjenester tilgængelige. Vi kan i visse tilfælde også være nødsaget til at udlevere oplysninger på anmodning fra myndigheder. I tabellen herunder specificerer vi, hvilke tredjeparter vi kan tænkes at udlevere dine personoplysninger til, samt hvilke kategorier af personoplysninger vi kan udlevere til den respektive tredjepart.

Modtagere Kategorier af personoplysninger
HubSpot Inc. Kontaktoplysninger, navn, e-mail, jobtitel, arbejdsplads
MedMind AB Kontaktoplysninger, navn, e-mail, jobtitel, arbejdsplads
Media-Soft inc. Kontaktoplysninger, navn, e-mail, jobtitel, arbejdsplads
Google Inc.
– Youtube
– Analytics
Land, by, sprog, region, enhed, platform, unikt bruger-ID, hvilke videoer du har set på vores website, foretrukket videoafspiller
Matomo Land, by, sprog, region, enhed, platform, unikt bruger-ID, hvilke videoer du har set på vores website, foretrukket videoafspiller
Microsoft Ireland Operations Ltd (“Microsoft”)
– Teams,
– SharePoint/cloudtjenester,
– Outlook
Kontaktoplysninger, navn, e-mail, jobtitel, arbejdsplads
Lægemiddelstyrelsen Kontaktoplysninger, navn, e-mail, jobtitel, arbejdsplads

 

7.2 Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjepart.

8. Hvor behandler vi dine personoplysninger?

8.1 Gedeon Richter bestræber sig på altid at behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS. I nogle tilfælde kan vi dog overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Hvis personoplysninger overføres til et andet land, sørger vi for, at personoplysningerne bliver ved med at være beskyttede, og at overførslen sker på en lovlig måde.

8.2 Ved overførsel til et land uden for EU/EØS, som ikke kan garantere tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger, benytter vi de overførselsmekanismer, der er angivet herunder sammen med en specificering af, hvilke lande vi overfører personoplysninger til.

Land uden for EU/EØS Overførselsmekanisme
USA EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser.

 

8.3 Hvis du ønsker yderligere information om lovgrundlaget for en specifik overførsel eller vil have en kopi af relevant dokumentation vedrørende de sikkerhedstiltag, der er iværksat for overførslen, bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet i afsnit 13 herunder.

9. Dine rettigheder

9.1. Vores ansvar for dine rettigheder

9.1.1. Gedeon Richter har som dataansvarlig ansvaret for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen, og at du kan udøve dine rettigheder. Du kan kontakte os når som helst, hvis du vil udøve dine rettigheder. Du kan se vores kontaktoplysninger længere nede i denne integritetspolitik.

9.1.2. Gedeon Richter har pligt til at svare på anmodninger om udøvelse af dine rettigheder inden for en måned, efter at du har kontaktet os. Hvis din anmodning er kompliceret, eller hvis vi modtager et stort antal anmodninger, har vi ret til at forlænge svarfristen med yderligere to måneder. Hvis vi ikke mener, at vi kan imødekomme din anmodning, skal vi senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning, informere dig om, hvorfor vi ikke kan gøre det, som du beder os om, og at du har ret til at klage til tilsynsmyndigheden.

9.1.3. Du skal ikke betale for informationer, korrespondance eller de tiltag, som vi iværksætter. Hvis det, som du beder om med udgangspunkt i dine rettigheder, viser sig at være åbenlyst uberettiget eller urimeligt, har vi ret til at opkræve en administrationsafgift for udlevering af informationerne eller iværksættelse af det ønskede tiltag eller at afvise at imødekomme din anmodning.

9.2. Din ret til indsigt, berigtigelse, sletning og begrænsning

9.2.1. Af Gedeon Richter har du ret til at kræve:

a) Indsigt i dine personoplysninger: Det betyder, at du har ret til at bede om at få udleveret et udtræk, som viser, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du har også ret til uden omkostninger at få en kopi af de personoplysninger, som vi behandler. Ved anmodning om yderligere kopier har vi ret til at opkræve en administrationsafgift. Hvis du sender din anmodning i et elektronisk format, fx via e-mail, udleverer vi oplysningerne i et alment benyttet elektronisk format.

b) Berigtigelse af dine personoplysninger: Vi vil på din anmodning eller på eget initiativ rette, anonymisere, slette eller fuldstændiggøre oplysninger, som viser sig at være forkerte, ufuldstændige eller misvisende. Du har også ret til at supplere med yderligere oplysninger, hvis der mangler noget relevant.

c) Sletning af dine personoplysninger: Du har ret til at anmode os om at slette dine personoplysninger, hvis der ikke længere foreligger en rimelig årsag til, at vi behandler dem. Rimelige årsager til vores fortsatte behandling af dine personoplysninger kan være:

(i) overholdelse af en juridisk forpligtelse
(ii) arkivmæssige formål af almen interesse, videnskabelige eller historiske forskningsmæssige formål eller statistiske formål
(iii) for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares

Sletning skal derfor gennemføres, hvis ingen af ovenstående omstændigheder foreligger, og hvis:

(iv) personoplysningerne ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet til
(v) vi anvender dine personoplysninger med udgangspunkt i dit samtykke, og du trækker det tilbage
(vi) du gør indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger, og vi efter en vurdering af vores interesser ikke anser, at vi har legitime interesser, som er mere tungtvejende end dine interesser og rettigheder
(vii) vi har behandlet personoplysningerne på en måde, som vi ikke har haft ret til
(viii) vi juridisk er forpligtede til at slette personoplysningerne

Der kan dog foreligge lovmæssige krav eller andre tungtvejende årsager, som gør, at vi ikke kan slette dine personoplysninger med det samme. I så fald behandler vi udelukkende dine personoplysninger for at overholde loven eller af andre tungtvejende årsager.

d) Begrænsning af behandling: Dette betyder, at vi midlertidigt begrænser behandlingen af dine personoplysninger, og at vi skal informere dig, inden begrænsningen af behandlingen ophører. Du har ret til at anmode om begrænsning, når:

(i) du mener, at dine oplysninger er forkerte og har krævet berigtigelse i henhold til punkt 9.2.1 b), indtil vi har rettet oplysningerne
(ii) behandlingen er ulovlig, og du ikke vil have oplysningerne slettet
(iii) vi som dataansvarlige ikke længere har brug for at behandle personoplysningerne til de formål, som oplysningerne er indsamlet til, men du har brug for dem, for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.
(iv) du har gjort indsigelser mod behandlingen i henhold til punkt 9.3.1, mens du venter på, at vi kontrollerer, om vores legitime interesse er mere tungtvejende end dine interesser.

9.2.2. Gedeon Richter vil iværksætte ethvert rimeligt tiltag for at underrette alle, der har modtaget personoplysninger i henhold til afsnit 7 herover om, at vi har berigtiget, slettet eller begrænset adgangen til dine personoplysninger, efter at du har bedt os om dette. Hvis du anmoder om det, informerer vi dig om, hvem vi har udleveret personoplysninger til.

9.3. Din ret til at gøre indsigelse mod behandling

9.3.1. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som vi udfører med udgangspunkt i afvejning af interesser eller af almen interesse (se afsnit 3 herover). Hvis du gør indsigelse mod en sådan behandling, fortsætter vi kun behandlingen, hvis vi har vigtige årsager til dette, som er mere tungtvejende end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis fortsat behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.

9.3.2. Hvis du ikke ønsker, at Gedeon Richter behandler dine personoplysninger til direkte markedsføring, har du altid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling ved at kontakte os. Når vi har modtaget din indsigelse, ophører vi med at behandle personoplysningerne til dette markedsføringsformål.

9.4. Din ret til at trække dit samtykke tilbage

Når det gælder behandling, hvor vi bruger dit samtykke som lovgrundlag (se afsnit 3 herover, hvor vi specificerer lovgrundlagene for vores behandling), kan du når som helst trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nederst i denne integritetspolitik.

9.5. Din ret til dataportabilitet

Du har ret til dataportabilitet. Det betyder, at du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et struktureret, alment anvendt og maskinaflæseligt format og overføre disse til en anden dataansvarlig, forudsat at det er teknisk muligt. Du har kun ret til dataportabilitet, når behandlingen af dine personoplysninger er automatiseret, og vores behandling er baseret på dit samtykke eller en aftale, der er indgået mellem dig og os.

9.6. Din ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indsende eventuelle klager over vores behandling af dine personoplysninger til den relevante tilsynsmyndighed. Tilsynsmyndigheden i Danmark er Datatilsynet.

10. Vi beskytter dine personoplysninger

Du skal altid føle dig tryg ved at udlevere personoplysninger til os. Gedeon Richter har derfor iværksat passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring og sletning. Hvis der indtræffer sikkerhedshændelser, som i væsentlig grad kan påvirke dig eller dine personoplysninger, fx når der er risiko for bedrageri eller identitetstyveri, kontakter vi dig for at fortælle, hvad du kan gøre for at minimere risikoen.

11. Cookies

Gedeon Richter benytter cookies på vores website og i vores tjenester for at forbedre din oplevelse hos os. Vi benytter blandt andet cookies for at forenkle og tilpasse vores web- og app-tjenester. I vores cookie-politik forklarer vi nærmere, hvordan vi benytter cookies, og hvilke indstillinger du kan foretage i forhold til vores cookies. Du finder politikken her.

12. Ændringer i denne integritetspolitik

Gedeon Richter har ret til når som helst at foretage ændringer i denne integritetspolitik. Når vi foretager ændringer, som ikke udelukkende er sproglige eller redaktionelle, får du tydelig information om ændringerne, og hvad de indebærer for dig, inden de træder i kraft. Hvis vi har brug for dit samtykke for at kunne fuldføre vores forpligtelser over for dig, og du ikke godkender de ændrede vilkår, har du ret til at opsige aftalen med os, inden vilkårene træder i kraft.

13. Kontaktoplysninger

Du er velkommen til at kontakte Gedeon Richter, hvis du har spørgsmål om denne integritetspolitik og vores behandling af dine personoplysninger eller vil udøve dine rettigheder.

Gedeon Richter, org.nr. 556890-1663
Adresse: Barnhusgatan 22, 5 tr, 111 23 Stockholm, Sverige
Besøgsadresse: Barnhusgatan 22, 5 tr, 111 23 Stockholm, Sverige

E-mail: [email protected]
Telefon: +46 8 611 24 00
Website: https://www.gedeonrichter.se