Olaf Bekkevold

Olaf

National Sales Manager, Women’s Health,  Gedeon Richter Nordics

Hva er din vanligste oppgave?

Min jobb handler om å være uten i felten for å sikre at gynekologer kjenner til våre produkter. I møtene vil jeg at alt som er forbundet med selskapet og våre produkter skal være positivt. Det er viktig at legene jeg møter synes jeg er en god samarbeidspartner som tilfører ny kunnskap for å gjøre jobben deres enklere. Jeg vil også at de skal forstå at jeg vil at de skal lykkes.

Hvordan er en vanlig dag på jobben?

Dagen begynner ofte med kontorarbeid i form av å sende e-poster, ringe, planlegge møter og rapportere. Jeg reiser mye i jobben. To dager i uken med fly og resten med bil. Jeg har hele Norge som arbeidsplass. Av Norges 19 fylker, er det de syv mest folkerike som er mine nøkkelområder.

Når føler du at du har lykkes?

For meg handler jobben om tre ting. Nemlig det å bry seg, det å bry seg og det å bry seg. Det skal kjennes at jeg bryr meg mer om kunden og det å løse kundens problemer mer enn det å selge våre produkter. Man må ha den rette holdningen. Det går ikke å være selvopptatt og prate om en kampanje eller produkt uten å høre på kunden. Det er gjennom å bygge fremgang for andre du selv blir fremgangsrik.

Derfor er det viktig at jeg er meg selv og ikke lover for mye. Det er viktig å alltid fortelle hva som fungerer bra og mindre bra med produktene. Troverdigheten gjør at de jeg møter kjenner tillit. Når legene jeg treffer har lært seg noe nytt, da har jeg det aller best. Jeg gleder meg hver dag og elsker min jobb. Jeg pleier å si at jeg har verdens beste jobb. Jeg ser det, får jeg ofte som svar.

Gjør kunden til en stjerne

Hva kreves i din rolle?

Først og fremst at jeg er strukturert, disiplinert og oppfølgende. Det er også viktig å like det å treffe mennesker. I møtene må du være ydmyk, lydhør og høre på din indre stemme og tenke langsiktig i relasjonene du skaper.

Har du et motto?

Å gjøre kunden til en stjerne. Det er først og fremst legen som skal lykkes. Jeg strever alltid etter å ha mitt aller beste møte. Det er mitt mål hver dag. Hva som er et bra møte er avhengig av hvor jeg er og hvor den legen jeg møter er i prosessen. Det kan for eksempel være at en lege forteller at hun eller han har begynt å bruke produktet og deler sine erfaringer.

Hva er det beste med selskapet?

Gedeon Richter Nordics er en fleksibel og moderne arbeidsplass med tanke på hvordan organisasjonen er bygd opp. Jeg har en veldig bra sjef og jeg får jobbe på den måten jeg mener er best.