Benskjørhet

Osteoporose eller benskjørhet oppstår når kroppen bryter ned mer ben enn den bygger opp. Skjelettet blir skjørt, noe som gjør at det oftere oppstår benbrudd. Noen ganger oppstår frakturer også ved ubetydelig belastning. En fraktur er ofte det første tegnet på benskjørhet, og osteoporose kalles derfor ofte for en stille sykdom. De vanligste osteoporosefrakturene er benbrudd i håndledd, hofter, ryggvirvler eller overarm.

Etter at kvinner har gjennomgått klimakteriet, blir osteoporose vanligere hos kvinner enn hos menn i samme aldersgruppe. Det skyldes at østrogen har en beskyttende effekt på benmassen hos kvinner.  Når kvinner har passert menopausen, produseres det mindre østrogen, og det gjør at benmassen reduseres kraftig.