Öppen redovisning av värdeöverföringar till Hälso- och Sjukvården

EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Association) antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso-och sjukvårdsorganisationer öppet skall redovisas. Detta initiativ gäller hela Europa. Läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden kommer därför att publicera vilka individer eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa.

Gedeon Richter Nordics arbetar för transparens vid interaktioner med hälso- och sjukvårdspersonal/organisationer och att dessa transaktioner registreras och rapporteras i enlighet med alla tillämpliga lokala krav för transparens.

Nedan finns rapporten för Gedeon Richter Nordics värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal/organisationer.

Island 2023