Myom

Fler kvinnor än du tror får myom någon gång i livet

Myom, muskelknutor i livmodern, är den vanligaste typen av godartade tumörer hos kvinnor i fertil ålder. Hur många och stora myomen är varierar. 20 till 40 procent av alla kvinnor mellan 18 och 51 år får någon gång i livet myom, varav upp till hälften får symtom – framför allt kraftiga och långvariga blödningar och trycksmärtor, men även blodbrist, lågt järnvärde och täta behov av att kissa. En del kvinnor besväras inte av myomen, medan andras liv vänds upp och ner. I de svåraste fallen påverkas relationer, arbete och fritidsaktiviteter negativt. Även om sjukdomen är utbredd är kunskapen låg. Många lider därför i onödan, ibland under flera år, utan att söka hjälp.

På patientportalen Myomguiden kan du läsa mer om myom.

 

Skydda dig effektivt

Med dagens preventivmedel kan du skydda dig effektivt både mot graviditet och könssjukdomar.

Mer om preventivmedel