Mia Lindeberg

Mia

Medical Advisor hos Gedeon Richter Nordics

Hvad indebærer det at være Medical Advisor?

Som medicinsk rådgiver har jeg det overordnede ansvar for at identificere og forklare vores produkters medicinske værdi og position. Jeg støtter ved at udvikle virksomheden — for eksempel ved at drive vores medicinske projekter, etablere og styrke professionelle relationer og være en ressource i planlægningen og gennemførelsen af kundeaktiviteter.

Hvad indebærer det i praksis?

Mit arbejde består af flere dele. Jeg uddanner nyansatte i vores produkter og terapiområder og desuden eksisterende medarbejdere, når der kommer nye data, som er relevante for os. Jeg har kontakt med vores Advisory Boards i Sverige og Finland, der består af læger og professorer, og som giver os input i vigtige spørgsmål, der har betydning for vores arbejde. Når vi arrangerer uddannelser og forelæsninger, er det mit ansvar at diskutere indholdet med forelæserne, så programmet hænger videnskabeligt sammen. Jeg er desuden ansvarlig for at drive vores egne medicinske projekter og have en dialog med læger, som søger midler til projekter, de ønsker at starte op.

Hvilken af dine opgaver ser du som den vigtigste?

Det er at sørge for, at de informationer, vi formidler, er videnskabelig korrekte, så vi som virksomhed forbliver troværdige og har en god balance i det, vi præsenterer, og desuden at skabe og opretholde gode relationer med vores samarbejdspartnere og kunder.

Hvad er det sjoveste i dit arbejde?

Jeg nyder at arbejde i teams, hvor andre — i eller uden for virksomheden — bidrager med deres kompetence og ekspertise og jeg med min. Det er også sjovt at stræbe efter en rød tråd i planlægningsfasen af vores uddannelsesaktiviteter.

Hvordan ser en typisk dag ud?

Mine dage er forskellige. De igangværende medicinske projekter kan jeg planlægge. Så kommer der en lind strøm af medicinske spørgsmål fra kollegaer rundt om i landet; én person, der vil have mig til at se noget materiale igennem, der skal trykkes, eller en anden, der har behov for hjælp til en mere detaljeret præsentation ude på et hospital, vi besøger. Jeg rejser også nogle dage om ugen for eksempelvis at mødes med en forelæser eller for sammen med nogle af mine kollegaer at møde nogle af vores kunder.

Får man en idé, behøver det ikke tage lang tid at gennemføre den

Hvad er det bedste ved dit job?

At det er varieret! Blandingen af opgaverne gør, at jeg hele tiden lærer noget nyt. I mit job værdsætter jeg desuden utroligt meget dialogen med lægerne, så det vi tilbyder, bliver et aktiv i deres arbejde. Som den mindre organisation vi er, bliver vi alle involveret i forskellige opgaver og har indflydelse på tingene. Det er en stor fordel.

Hvornår har du den bedste følelse på arbejdet?

Når vi ved fælles hjælp har gennemført en vellykket aktivitet og er tilfredse med planlægningen og gennemførelsen.

Hvilke egenskaber er gode at have som Medical Advisor?

Du skal være analytisk og synes om at fordybe dig i og forstå data. Det er fundamentalt for alle vores produkter. Derudover er det godt at være samarbejdsorienteret og forudsætte, at det vi gør, bliver godt ud fra alle synsvinkler. Det er også fint at være lydhør både over for kollegaer og kunder.

Hvad fik dig til Gedeon Richter Nordics?

Jeg kunne godt lide, at det var en ung og mindre virksomhed. Og så havde jeg en baggrund inden for kvinders sundhed, der også gjorde, at jeg søgte hertil.

Hvad gør virksomheden til en god arbejdsgiver?

At alles synspunkter er værdifulde. Får man en idé, behøver det ikke tage lang tid at gennemføre den. Synes vi i den nordiske virksomhed, at en idé er god, får vi mulighed for at teste den, naturligvis inden for visse rammer.

Hvad vil du sige til dem, der er interesserede i at arbejde for Gedeon Richter Nordics?

At man skal være klar over, at når man arbejder for en mindre virksomhed findes der måske ikke strukturer eller processer for alt. Indimellem er man nødt til at tage visse ting lidt mere afslappet og være fleksibel. For mig er det bare en fordel. Der er en god stemning i organisationen og jeg kan bestemt anbefale at arbejde her.

Har du noget motto?

Nej, det har jeg ikke. Men da jeg gik over til erhvervslivet fra forskningen og den akademiske verden, indså jeg, at det er så tydeligt, hvad der driver mig. Da jeg begyndte at arbejde i lægemiddelindustrien, satte jeg fra begyndelsen rigtig stor pris på den megen påskønnelse og positive feedback, vi giver hinanden. Det gør jeg stadig. Derfor forsøger jeg altid at huske på at fortælle mine kollegaer, når de gør noget godt eller fortælle, at jeg sætter pris på dem som mine arbejdskollegaer. Jeg har indset, hvor meget det gør for arbejdsglæden.