Medical Advisor

lindebergm@gedeonrichter.com

+46 704 66 3253

Kort om Mia

Mia är nordisk Medical Advisor. Det innebär att hon är ansvarig för medicinska projekt, expertgruppsmöten, utbildningsaktiviteter och att säkerställa att allt material som produceras för sjukvårdspersonal och patienter är korrekt utifrån ett medicinskt perspektiv.

Efter studier på biomedicinarprogrammet på Uppsala Universitet forskade Mia inom reproduktionsmedicin. Hon disputerade på Karolinska Institutet 2008. Därefter har hon arbetat inom läkemedelsindustrin, först som Regulatory Affairs Manager och sedan i olika roller inom Medical Affairs och terapiområdet kvinnohälsa.

På sin fritid trivs hon bäst när hon får ägna sig åt olika utomhusaktiviteter tillsammans med familjen. Mycket tid går också åt till de tre sönernas olika idrottsaktiviteter.