Fertilitet

Flera behandlingsmetoder vid ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet drabbar 10-15% av alla par i fertil ålder och kan bero på kvinnan eller mannen, eller på båda parter. Ibland går det inte att hitta förklaringen till barnlösheten.

Fertilitetsutredning

Har ett par försökt att få barn under ett år (eller sex månader om kvinnan är äldre än 35 år) är det lämpligt att söka hjälp. Första steget är att göra en fertilitetsutredning. Vid utredningen analyseras bland annat äggstocksreserven, det vill säga antalet omogna ägg i äggstockarna hos kvinnan, samt antalet spermier och dess kvalitet hos mannen. Därefter kan den mest lämpliga behandlingsmetoden rekommenderas i dialog med varje enskilt par. Vid valet av metod tas alltid hänsyn till hur långvarig infertiliteten är, bakomliggande orsak och kvinnans ålder. Är kvinnan under 30 år finns det i de flesta fall en god chans till graviditet under flera år, medan kvinnor som närmar sig 40 år har kortare tid på sig.

Stimulering av ägglossning

Har kvinnan glesa eller uteblivna ägglossningar kan ägglossning stimuleras genom tablettbehandling eller hormoninjektioner. På så vis finns det goda chanser för paret att på ”egen hand” uppnå en efterlängtad graviditet. Stimuleringarna kan upprepas flera gånger för att öka chansen att bli gravid.

Assisterad befruktning – insemination och IVF

Assisterad befruktning är ett samlingsnamn för befruktningsmetoder som delvis utförs utanför kroppen. De två vanligaste typerna av assisterad befruktning är insemination, där spermierna hanteras utanför kroppen, och IVF, där både spermierna och äggen hanteras utanför kroppen.

Vid insemination hormonstimuleras kvinnan för att ägglossningen ska optimeras. Parallellt prepareras mannens spermaprov och förs sedan in i livmodern med en tunn plastkateter.

När stimuleringen av ägglossning eller insemination inte lyckas, är IVF ett möjligt nästa steg. En IVF-behandling föregås i de flesta fall av en hormonstimulering av kvinnan för att stimulera tillväxt av flera ägg. När äggen är mogna plockas de ut och befruktas med mannens spermier utanför kroppen. Om spermierna har bra kvalitet lägger man ägget bland spermier och låter dem bli befruktade på egen hand. Vid nedsatt spermiekvalitet utförs oftast en så kallad microinjection (ICSI) som innebär att man väljer ut en spermie som man injicerar i ägget med hjälp av en nål. Det befruktade ägget får sen växa några dagar i en odlingsskål innan de förs in i livmodern med en tunn plastkateter.

På patientportalen Fertilitetskollen kan du läsa mer om fertilitet.