National Sales Manager Women's Health, Norway

bekkevoldo@gedeonrichter.com

+47 971 436 86

Kort om Olaf

Olaf är National Sales Manager Women’s Health i Norge. Det innebär att han ansvarar för att långsiktigt utveckla våra kundrelationer, så att våra läkemedel kommer patienter till nytta och används på rätt sätt.

Olaf har många års erfarenhet från ledande positioner på flera läkemedelsföretag inom många olika terapiområden, bland annat hjärta/kärl, endokrinologi och dermatologi. Erfarenheter från kvinnorhälsa har han från Ferring där han var landschef och ansvarade bland annat för deras Fertilitetsavdelning.

Olaf är mycket intresserad av matens betydelse för ett friskare liv, och är en hängiven långdistanslöpare.