National Sales Manager Fertility Finland

makelat@gedeonrichter.com

+358 505 976 736

Kort om Taru

Taru är National Sales Manager Fertility i Finland, det innebär att hon ansvarar för samarbetet med Finlands IVF-kliniker samt klinikernas inremitterande läkare. 

Taru har lång erfarenhet av kvinnohälsa. Hon har arbetat som barnmorska på förlossningen och hälsovårdare på ungdomsmottagningar och mödravårdscentraler. Hon har ett speciellt intresse för fertilitetsbehandlingar och arbetade länge som IVF-sjuksköterska och har även varit chef för omvårdnad på IVF-kliniken Väestöliitto i Åbo och har jobbat som VD på Aura Kliniken i Åbo. Taru har dessutom varit Key Account Manager inom neurologi på UCB Pharma och produktspecialist inom preventivmedel på MSD. Hon har även erfarenhet av försäljning med Vitrolifes IVF-laboratori produkter och enhet.  

Privat gillar Taru träning av alla de slag, särskilt intresserad är hon av holistiskt välbefinnande och mental coaching.