Dela

Att inte ha träffat den rätte ger familjestress

Många män och kvinnor upplever en stress kring barnfrågan. Enligt en ny YouGov-undersökning upplever drygt hälften av männen utan barn (49 %) en stress inför att skaffa barn. De vanligaste orsakerna till att männen upplever stress är att de ännu inte hittat en partner de vill ha barn med (23 %), sin egen ålder (22 %) och partnerns ålder (7 %). Kvinnor upplever främst att stressen beror på sin egen ålder (42 %), att de ännu inte hittar en partner de vill ha barn med (22 %) och sin partners ålder (4 %).

Kunskapen om kvinnlig fertilitet är låg och många vet inte att möjligheten att bli gravid kraftigt minskar vid 35 års ålder, då äggens kvalitet försämras och antalet ägg minskar med stigande ålder. För kvinnor som vill öka möjligheten att bli gravid senare i livet finns det alternativ, så länge kunskap finns och planering sker tidigt. Äggfrysning är ett alternativ, då kvinnans ägg tas tillvara och fryses ner de är som bäst och som flest. Metoden är i dag tillgänglig för alla fertila kvinnor över 18 år.

Läs mer om fertilitet och äggfrysning på Fertilitetskollen.com.