Dela

Besök på kvinnoklinik i Georgien med Kvinna till Kvinna

Under året 2022 fick vi möjlighet att stödja kliniken i Akhaltsikhe och anordnade även en gemensam resa ner till Georgien tillsammans med Kvinna till Kvinna. Kvinna till Kvinna är en organisation med lång erfarenhet av att verka i konfliktdrabbade länder och har funnits i Georgien i över 20 år. De har fokuserat på att stödja lokala kvinnoorganisationer i deras arbete mot våld mot kvinnor och främja fredliga samhällen.

Den kliniska verksamheten i Akhaltsikhe började med en engagerad föreståndare vid namn Manana Vengrjhanovich, som blev den första kvinnan i regionen med körkort. Hon insåg att många kvinnor på landsbygden aldrig fick tillgång till vård, och med stöd från organisationen Democratic Women’s Organisation (DWO) och Kvinna till Kvinna kunde hon etablera kvinnokliniken år 2002. Idag behandlar kliniken nästan 1 200 patienter årligen från både staden och de omgivande bergsbyarna.

Besöket gav dem möjlighet att dela erfarenheter om kvinnovård i Sverige och jämföra med de rutiner som används på kvinnokliniken i Georgien. Kliniken i Akhaltsikhe har begränsade resurser och använder enkel utrustning, inklusive en gammal gynekologstol och en ultraljudsapparat från 1980-talet. Könssjukdomar är utbredda i regionen på grund av närheten till Turkiet och den pågående sexhandeln över gränserna. Många kvinnor drar sig länge för att söka vård, och preventivmedel är ett tabubelagt ämne. Tonårsgraviditeter är vanliga, och livmodercancer upptäcks ofta i ett sent skede.

Med på resan var även Barnmorskan Sara Palmér och hennes två kollegor, Therese Hammarback barnmorska och Maria Eriksson gynekolog, och de delade med sig av sin kunskap om preventivmedel och hur de når ut till ungdomar med information om könssjukdomar och risker. Det blev tydligt att det fanns utrymme för att förbättra kvinnoklinikens rutiner och öka medvetenheten om preventivmedel.

Efter besöket har barnmorskorna skapat ett program för att stödja användningen av hormonella preventivmedel på kvinnokliniken i Akhaltsikhe. Detta kan förhoppningsvis hjälpa kvinnor med kraftiga blödningar och menssmärtor samt minska antalet oönskade graviditeter i framtiden.

Kvinnokliniken i Akhaltsikhe, trots sina utmaningar, spelar en avgörande roll i att förbättra kvinnors hälsa i en avlägsen och utsatt region. Sara Palmér och hennes kollegor har tagit med sig värdefulla insikter och hoppas kunna fortsätta bidra till kvinnors välmående, både nationellt och internationellt.

Vi fortsätter också att stödja kvinna till kvinna och deras viktiga arbete för kvinnors välmående världen över!

 

Se artikeln om vår resa i Omvårdnadsmagasinet här: Artikel Omvårdnadsmagasinet