Dela

Felaktig självuppfattning att kvinnor och män har bra koll på fertilitet

Kvinnor och män självskattar att de har bra kunskap om sin egen och det motsatta könets fertilitet, det vill säga möjlighet att skaffa barn. Det visar en YouGov-undersökning som Gedeon Richter Nordics har låtit göra bland kvinnor och män, 25-45 år.

61% av männen svarar att de har bra kunskap om kvinnans fertilitet. Samtidigt vet inte 77% av männen att kvinnans fertilitet minskar kraftigt vid 35 år. 39% tror att den minskar vid 40 år eller vet inte svaret. 60% av kvinnorna vet inte om att kvinnans fertilitet minskar kraftigt efter 35 år. 25% tror att den minskar vid 40 år eller vet inte svaret.

Även kunskapen om mannens fertilitet är låg – endast 16% av kvinnorna vet att mannens fertilitet minskar gradvis hela tiden, medan 36% har svarat att den inte minskar eller att de inte vet svaret. Motsvarande siffror bland män är 30% respektive 40%.

– Ju större medvetenhet kvinnor och män har om hur kroppen fungerar, desto större är möjligheten att planera för framtiden, säger Gunilla Sydsjö, professor, Kvinnokliniken, Linköpings Universitetssjukhus.

Läs mer om fertilitet och äggfrysning på fertilitetskollen.com.