Dela

Hållbara läkemedel prioriterad fråga på EU-nivå

Gedeon Richters samarbetspartner Mithra, som även de arbetar dedikerat med kvinnohälsa, deltog nyligen i en miljökonferens i Europarlamentet i Bryssel.

Huvudfrågan i paneldiskussionen mellan institutioner, akademi och industri var hur vi tillsammans kan förbättra hanteringen av läkemedelsrester i miljön och begränsa industrins negativa påverkan på vilda djur och ekosystem. Experter betonade bland annat vikten av att påskynda utvecklingen av hållbara läkemedel genom subventioner för de med mindre miljöpåverkan. Gedeon Richter stödjer initiativet och uppmuntrar att frågan lyfts, med en insikt om att det är med gemensamma krafter vi kan skapa en positiv långsiktig förändring.