Dela

Klimakteriet och hjärndimma

Hjärndimma och klimakteriet!

Menopaus är en naturlig del av en kvinnas liv och markerar tiden för hennes sista menstruation, vanligtvis vid 51 års ålder. En övergångsperiod, kallad klimakteriet, inträffar vanligtvis 5-10 år kring menopaus. Denna tid i livet kan påverka kvinnors hälsa och välbefinnande på olika sätt. Kroppen minskar produktionen av östrogen och progesteron gradvis, vilket kan leda till oregelbundna menstruationer och symtom som svettningar, värmevallningar, torra slemhinnor och sömnstörningar. Dessa symtom kan i många fall påverka livskvaliteten hos kvinnan.

Klimakteriet, mer än bara värmevallningar

“Vad var det jag skulle göra här inne nu igen?” och “Vad heter hon.. Du vet.. hon.. “, detta är troligtvis konversationer som någon gång drabbar alla människor men för kvinnor i klimakterier kan dessa minnesstörningar komma att uppstå betydligt oftare. Behöver du som befinner dig i klimakteriet då vara orolig om du upplever att du är drabbad av hjärndimma?

Många kvinnor kan uppleva hjärndimman som skrämmande och förvirrande. Prof Pauline M Maki har forskat på ämnet och menar att hjärndimma i allra högsta grad är verkligt för kvinnor som går igenom menopaus och mycket sällan tecken på begynnande demens. Prof. Maki har tillsammans med N.G Jaff publicerat artikeln Brain Fog in Menopause: A Healthcare Professional’s Guide for Decision Making and Counseling on Cognition” (Artikeln finns här) som ger oss en överblick över de kognitiva förändringarna som inträffar i klimakteriet, den varaktigheten förändringar har och deras varierande svårighetsgrad.

Vad är hjärndimma?

Hjärndimma är ett tillstånd som kännetecknas av minskad mental skärpa, koncentrationssvårigheter, och en känsla av att tankarna är disiga eller osammanhängande. Detta tillstånd kan vara frustrerande, skrämmande och påverka både arbete och vardagsliv.

Klimakteriet, eller menopaus yttrar sig i en tid då många kvinnor är på toppen av sin karriär och har ett mycket aktivt liv. Så visst är det lätt att bli lite orolig när den kognitiva förmågan, och då framför allt minnet sviktar.

Vad säger forskningen?

Studierna som Prof. Pauline M Maki gjort ger dock lugnande besked till de kvinnor som är oroliga, då det visar sig vara en övergångsperiod precis som klimakteriet. Data visar nämligen på ett samband mellan den minskade mängden östrogen i kroppen, antal värmevallningar, sömnstörningar och den kognitiva förmågan.

Publikationen tar upp de komplexa neurologiska och hormonella förändringar som sker under klimakteriet och som kan bidra till ”Brain Fog.” Hormonella obalanser, särskilt en minskning av östrogen, har visat sig ha en koppling till dessa kognitiva utmaningar.

I tidigare studier har Maki också visat att värmevallningar har påverkan på minnesfunktionen i hjärnan hos kvinnan. Det är framför allt inlärningsförmåga samt det verbala minnet som påverkas, hur vi lär, förstår och kommer ihåg ord. “Kognition och hjärndimma” var i fokus under 2022 års “world menopause day” för att lyfta ämnet och öka kunskapen. Med ökad kunskap hos kvinnor är det lättare att förstå när något avviker och när det är dags att söka hjälp från vården.

Det är viktigt att förstå att klimakteriet och dess symtom varierar från kvinna till kvinna. Vissa kvinnor upplever milda symtom medan andra kan ha mer besvärande upplevelser. För dem som påverkas negativt finns det behandlingar tillgängliga. Om du har klimakteriebesvär eller upplever att du är drabbad av hjärndimma bör du kontakta vården.

Läs mer om klimakteriet under våra terapiområden.

Pauline M. Maki and Rebecca C. Thurston Menopause and Brain Health: Hormonal Changes Are Only Part of the Story; Front Neurol. 2020; 11: 562275. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7538803/