Dela

Många kvinnor känner barnstress – men få gör något åt det

Många kvinnor känner barnstress – men få gör något åt det

Enligt en färsk undersökning genomförd av Kantar Public känner fyra av tio kvinnor i åldern 20-40 år stress inför att skaffa barn. Av dessa uppger nästan hälften ålder som den största stressfaktorn. Ändå är det endast 22% som har försökt göra något åt sin situation.

Idag väljer allt fler att försöka få barn senare i livet*, trots att åtta av tio (79%) känner till att en kvinna är som mest fertil mellan 16 och 25 år. Stressen är påtaglig. Var fjärde kvinna (24%) tänker ganska eller mycket ofta på sin fertilitet. Åldern är den vanligaste orsaken till stressen inför att skaffa barn (47%), följt av omgivningens förväntningar (33%).

Av de som upplever en stress kring familjebildning är det bara en av fem kvinnor (22%) som har försökt göra något åt det. Det vanligaste tillvägagångssättet att försöka minska stressen är att prata med vänner och familj (47%) eller att söka information på egen hand (45%). Bland de som inte har gjort något åt sin stress kopplad till fertiliteten uppger nästan fyra av tio (37%) att det beror på att de inte försöker tänka på stressen de känner inför att skaffa barn. 21% uppger att orsaken till att de inte har försökt minska stressen är att de inte känner till alternativen.

Attityd och inställning till alternativet äggfrysning

Äggfrysning, möjligheten att frysa sina ägg för att öka chanserna att bli gravid senare i livet, är tillgängligt för fertila kvinnor över 18 år. Bland de som har svarat att de inte har barn kan hälften (50%) tänka sig att frysa sina ägg. Den vanligaste orsaken är att det kan vara en lösning för att de inte vill ha barn nu men vill ha ett framtida alternativ (32 %), följt av de som vet att de vill ha barn senare i livet (28%) och de som ännu inte har hittat en partner som de vill skaffa barn med (26%)

Nytt initiativ för att öka kunskap om fertilitet

Mot bakgrunden att ökad kunskap om fertilitet och vilka alternativ som finns, kan hjälpa mot stress inför att skaffa barn har Fertilitetskollen.com tagit initiativ till Barnlängtan – att längta utan att gå sönder där sex kvinnor delar med sig av sina upplevelser och sin unika berättelse. Du kan ta del av initiativet här.

*Källa: Forskning&Framsteg ”Allt fler kvinnor skaffar barn efter 40” 

 

 

 

 

 

 

BEM-FEB23-SE-23038:1