Dela

Vi stödjer Kvinna till Kvinnas viktiga arbete för reproduktiv hälsa

Varje dag dör över 800 kvinnor till följd av bristfällig mödravård. Nu inleder Gedeon Richter Nordics ett samarbete med Kvinna till Kvinna. Tack vare stödet kan organisationen öka engagemanget för jämställdhet och kvinnors mänskliga rättigheter. 

Kvinna till Kvinna är en svensk organisation som under 25 år har arbetat för kvinnors rättigheter i över 20 länder runt om i världen. Organisationen arbetar varje dag, året runt för att våldsutsatta kvinnor ska få hjälp och en bättre framtid.

För Gedeon Richter Nordics är kvinnohälsa en hjärtefråga, inte bara en arbetsuppgift. Att stödja proaktivt arbete för att kvinnor runt om i världen ska få en bättre framtid är en självklarhet.

–   Vi är stolta över att bidra till Kvinna till Kvinnas viktiga arbete inom     området sexuell och reproduktiv hälsa som går ut på att alla människor ska ha rätt till sin egen kropp, säger Carina Sone, Kommunikationschef, Gedeon Richter Nordics.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en av Kvinna till Kvinnas fokusområden. Över 800 kvinnor dör varje dag för att de inte har tillgång till mödravård, preventivmedel och säkra aborter. Kvinnor dör även för att de utsätts för könsstympning eller föder barn i för tidig ålder.

Läs mer här ( kvinnatillkvinna.se) om Kvinna till Kvinnas projekt och arbete för att stoppa våld och övergrepp mot kvinnor.
(Foto: Christopher Herwig)