Mia Lindeberg

Mia

Medical Advisor på Gedeon Richter Nordics

Vad innebär det att vara Medical Advisor?

Som medicinsk rådgivare har jag ett övergripande ansvar för att identifiera och förklara det medicinska värdet av och positionen för våra produkter. Jag är ett stöd i att utveckla verksamheten – till exempel genom att driva våra medicinska projekt, etablera och stärka professionella relationer och vara en resurs i planeringen och genomförandet av kundaktiviteter.

Vad innebär det i praktiken?

Mitt arbete består av flera delar. Jag utbildar nyanställda om våra produkter och vårt terapiområde och även befintliga medarbetare när det kommer ny data som är relevant för oss. Jag har kontakt med våra Advisory Boards i Sverige och Finland, bestående av läkare och professorer, som ger oss input i viktiga frågor som grund för hur vi ska arbeta. När vi arrangerar utbildningar och föresläsningar ansvarar jag för att diskutera innehållet med föreläsarna så att programmet hänger ihop vetenskapligt. Jag är även ansvarig för att driva våra egna medicinska projekt och ha en dialog med läkare som söker medel för projekt de vill starta upp.

Vilken av dina uppgifter ser du som den viktigaste?

Att alltid se till att den information som vi förmedlar är vetenskapligt korrekt så att vi som företag blir trovärdiga och har en bra balans i det vi presenterar, och även att skapa och upprätthålla goda relationer med våra samarbetspartners och kunder.

Vad är roligast i ditt arbete?

Jag gillar att arbeta i team där andra, på eller utanför företaget, bidrar med sin kompetens och expertis och jag med min. Planeringsfasen av våra utbildningsaktiviteter är också rolig, att tillsammans sträva efter en röd tråd i det vi gör.

Hur kan en typisk dag ut?

Mina dagar är varierande. De pågående medicinska projekten kan jag planera in. Sedan kommer det in en jämn ström av medicinska frågor från kollegor ute i landet; någon som vill att jag tittar igenom material som ska tryckas eller behöver hjälp med en djupare presentation ute på något sjukhus som vi besöker. Jag reser någon dag i veckan för att till exempel träffa en föreläsare eller gemensamt med en av mina kollegor träffa våra kunder.

Har man en idé behöver det inte vara långt till genomförande

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att det är varierat! En mix av uppgifter gör att jag hela tiden lär mig nya saker. I min roll värdesätter jag även dialogen med läkarna otroligt mycket, så att det vi erbjuder blir en tillgång för dem i deras arbete. Som den mindre organisation vi är blir alla involverade i olika uppgifter och kan påverka saker. Det är en stor fördel.

När mår du som bäst på jobbet?

När vi har genomfört en lyckad aktivitet med gemensamma krafter och är nöjda med både planeringen och genomförandet.

Vilka egenskaper är bra att ha som Medical Advisor?

Du bör vara analytisk och tycka om att fördjupa dig i och förstå data. Det är grundläggande för alla våra produkter. Sedan är det bra att vara samarbetsorienterad och utgå från att det vi gör ska bli bra, ur alla perspektiv. Det är också bra att vara lyhörd, både för kollegor och kunder.

Vad lockade dig till GRN?

Jag gillade att det var ett ungt, mindre företag. Att jag har en bakgrund inom kvinnohälsa gjorde också att jag sökte mig hit. Nu har jag arbetat här i två år.

Vad gör företaget till en bra arbetsgivare?

Allas åsikt är värdefull. Har man en idé behöver det inte vara långt till genomförandet. Tycker vi i den nordiska verksamheten att en idé är bra, får vi gehör att testa den, inom vissa ramar så klart.

Vad säger du till den som är intresserad av att arbeta på GRN?

Att man ska vara medveten om att när arbetar på ett mindre företag kanske det inte finns strukturer eller processer för allt, ibland får man ta saker lite mer på ”uppstuds” och vara flexibel. För mig är det bara en fördel. Vi har en snäll stämning. Jag rekommenderar varmt att arbeta här.

Har du något motto?

Nej, jag har inte det. Men när jag gick över till näringslivet från forskningen och den akademiska världen insåg jag att det är så tydligt vad som driver mig. Jag uppskattade väldigt mycket generositeten i att ge uppskattning och positiv feedback till varandra när jag började arbeta inom läkemedelsindustrin. Det gör jag fortfarande. Därför försöker jag alltid komma ihåg att tala om för mina kollegor när de gör något som är bra eller berätta för dem att jag uppskattar dem som arbetskamrater. Jag har insett vad mycket det gör för arbetsglädjen.