Endometrios

Endometrios är en gynekologisk sjukdom som drabbar ca 10 procent av alla kvinnor i fertil ålder. Det innebär att ungefär 250 000 kvinnor i Sverige har endometrios. Till de mest kännetecknande symtomen hör kraftig smärta vid menstruation och svårigheter att bli gravid.

Trots att det är en vanlig sjukdom är endometrios relativt okänt hos allmänheten och det dröjer i genomsnitt fem till sju år för att få rätt diagnos1. I dag finns inget botemedel, men det finns behandlingar som lindrar besvären och ökar livskvaliteten hos drabbade. I denna artikel beskriver vi vad endometrios är, de vanligaste symtomen, hur det diagnostiseras samt olika behandlingsalternativ.

Vad är endometrios?

Endometrios är ett medicinskt tillstånd då livmoderslemhinnan, det så kallade endometriet, växer utanför livmodern2. Denna vävnadstillväxt kan förekomma på äggstockarna, äggledarna, bukhinnan och andra organ i bäckenområdet. Det är inte ovanligt att endometriosvävnad även hittas i helt andra delar av kroppen3.

Symtom på endometrios

Symtomen för endometrios varierar från person till person och kan vara alltifrån milda till mycket svåra. Ofta uppstår de första symtomen redan vid puberteten eller tonåren, i samband med att östrogennivåerna ökar i kroppen4. Några typiska symtom är:

 • Smärtsam menstruation (dysmenorré)
  Kraftig och krampartad smärta under menstruation eller ägglossning är ett vanligt tecken på endometrios.
 • Smärta vid samlag
  Många kvinnor med endometrios upplever smärta under eller efter samlag.
 • Kronisk bäckensmärta
  Smärta i bäckenområdet som kan vara närvarande hela tiden eller uppträda vid vissa tidpunkter under menstruationscykeln.
 • Smärta vid toalettbesök
  Om endometrios påverkar tarmarna eller urinblåsan kan det orsaka smärta när den drabbade går på toaletten.
 • Infertilitet
  För vissa kvinnor kan endometrios göra det svårt att bli gravid.

Vid endometrios kan även andra symtom förekomma, som till exempel trötthet och smärta i ländryggen eller benen5. Ofta har drabbade flera symtom och upplever en kraftig påverkan på livskvaliteten.

Varför gör endometrios ont?

Kroppens immunförsvar reagerar på endometriosvävnaden, vilket orsakar en inflammation6. Inflammationen gör i sin tur att nerverna blir mer känsliga, vilket kan förstärka smärtupplevelsen.

Varför får kvinnor endometrios?

Orsaken till sjukdomen är inte helt klar, men forskning tyder på att genetiska, immunologiska och miljörelaterade faktorer spelar roll.

En teori som är att kvinnor med endometrios kan ha retrograd menstruation, vilket innebär att blodet flyter bakåt genom äggledarna och hamnar i bukhålan7. Modern forskning pekar också på att stamceller kan spela en roll i sjukdomens uppkomst.

Forskningen är fortfarande pågående och kartlägger även eventuella samband mellan påverkan från hormonstörande ämnen i omgivningen och endometrios8.

Hur ställs diagnos av endometrios?

Diagnosen endometrios kan vara utmanande och dröja flera år att få eftersom symtomen kan likna andra tillstånd, som till exempel urinvägsinfektion och IBS9. En preliminär diagnos kan ofta ställas baserat på patientens sjukdomshistoria och upplevda besvär.

För att ställa en säker endometriosdiagnos behöver en läkare observera endometriosvävnaden inuti kroppen. Detta kan göras genom bildundersökningar, såsom ultraljud eller magnetisk resonanstomografi (MR)10. Det mest tillförlitliga sättet att diagnostisera endometrios är genom en laparoskopisk kirurgisk procedur, så kallad titthålskirurgi. Det innebär att en tunn kamera sätts in i buken för att inspektera och ta vävnadsprover för analys.

Så behandlas endometrios

Det finns flera behandlingsalternativ tillgängliga för att lindra smärta och förbättra livskvaliteten för kvinnor med endometrios. Vilken typ av behandling som passar den enskilda personen kan variera beroende på livssituation och behov av symtomlindring11. Utöver medicinsk behandling finns även kompletterande terapiformer såsom KBT och avslappningsövningar.

 • Smärtlindring: Paracetamol och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) kan användas för att lindra smärta och inflammation som är förknippade med endometrios12. Är smärtan mycket svår kan receptbelagda smärtstillande förskrivas av läkare.
 • Hormonell behandling: Hormonella läkemedel, såsom p-piller, gestagen eller hormonagonister och -antagonister, kan användas för att stoppa ägglossningen och menstruationsblödningar13. Det minskar oftast tillväxten av endometrievävnad och lindrar symtom.
 • Kirurgiskt ingrepp: Titthålskirurgi kan användas både för diagnos och behandling av endometrios14. Under samma ingrepp kan läkaren observera och avlägsna endometriosvävnad.

Även om det ännu inte finns ett botemedel mot endometrios finns det behandlingar som kan lindra symtomen och göra livet med sjukdomen lättare att hantera15. Därför är det viktigt att kvinnor som har endometrios får rätt hjälp. Genom att öka medvetenheten om sjukdomen och dess symtom kan kvinnor få tidig diagnos och rätt behandling. När en kvinna misstänker endometrios är det viktigt att kontakta sin läkare för en utvärdering och en diskussion om lämpliga behandlingsalternativ.

FAQ – Vanligaste frågor om endometrios

Vad är endometrios?

Endometrios är en sjukdom som gör att livmoderslemhinnan fäster utanför livmodern. Det är en kronisk och ofta mycket smärtsam sjukdom16.

Hur vanligt är endometrios?

Endometrios är mycket vanligt och drabbar ca 10 % av alla kvinnor i fertil ålder17.

Hur känns det att ha endometrios?

Endometrios kan upplevas olika för olika individer. Några vanliga kännetecken är bäckensmärta, urinträngningar samt tarmbesvär liknande IBS18.

Är det farligt att ha endometrios?

Endometrios är en godartad sjukdom men kan leda till livslånga symtom i form av kronisk smärta, energilöshet och infertilitet19.

Kan en kvinna som har endometrios bli gravid?

Det är möjligt att bli gravid trots endometrios, men det kan vara svårare och ta längre tid än för kvinnor som inte har sjukdomen20.

Kan en kvinna bli frisk från endometrios?

Det finns ännu inget botemedel för endometrios, men det finns behandlingsalternativ som lindrar besvären21.

Referenslista

 


 

1 Endometriosföreningen, Endometrios. 2021. https://endometriosforeningen.com/endometrios/ (Hämtad 2023-09-13)
2 Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Sjukdomsbeskrivning: Endometrios. 2020, s. 1. https://www.sfog.se/media/337244/del-3-sjukdomsbeskrivning-endometrios-201216.pdf (Hämtad 2023-09-13)
3 Vårdguiden 1177, Endometrios. 2022. https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/konsorgan/klada-och-smarta-i-underlivet/endometrios/ (Hämtad 2023-09-13)
4 Ibid
5 Endometriosföreningen, Symtom. 2021.
6 RFSU, Endometrios. 2022. https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-undrar/kropp-och-kon/mens/endometrios/ (Hämtad 2023-09-13)
7 Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Sjukdomsbeskrivning: Endometrios. 2020, s. 3.
8 Ibid
9 Vårdguiden 1177, Endometrios. 2022.
10 Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Sjukdomsbeskrivning: Endometrios. 2020, s. 1.
11 Vårdguiden 1177, Endometrios. 2022.
12 Ibid
13 Ibid
14 Ibid
15 Endometriosföreningen, Endometrios. 2021.
16 Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Sjukdomsbeskrivning: Endometrios. 2020.
17 Karolinska Institutet, Endometrios – en plågsam sjukdom. 2023. https://ki.se/samverkan/endometrios-en-plagsam-sjukdom (Hämtad 2023-09-13)
18 Vårdguiden 1177, Endometrios. 2022.
19 Ibid
20 RFSU, Endometrios. 2022.
21 Karolinska Institutet, Endometrios – en plågsam sjukdom. 2023.