Mia Lindeberg

Mia

Gedeon Richter Nordicsin Medical Advisor

Mitä Medical Advisor tekee?

Lääkeasiantuntijana minulla on kokonaisvastuu tunnistaa ja selvittää tuotteidemme lääketieteellinen arvo ja asema.

Tuen toiminnan kehittämistä esimerkiksi lääketieteellisten hankkeiden kautta, luomalla ja vahvistamalla ammatillisia suhteita sekä olemalla mukana asiakkaille suunnattujen tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Työni koostuu useasta osasta. Pidän tuote- ja terapia-aluekoulutuksia uusille työtekijöille sekä koulutan myös muita työntekijöitämme, kun saamme uutta merkityksellistä tietoa.

Olen yhteydessä Ruotsin ja Suomen Advisory Boardeihin, joissa on mukana lääkäreitä ja professoreita. Ne auttavat meitä tärkeissä kysymyksissä ja tukevat meitä työssämme. Koulutuksia ja luentoja järjestettäessä vastuullani on keskustella luennoitsijoiden kanssa sisällöistä niin, että ohjelma pysyy tieteellisesti asianmukaisena. Vastuullani on myös omien lääketieteellisten projektien vetäminen sekä projektirahoitusta etsivien lääkärien auttaminen.

Mitkä tehtävät ovat mielestäsi tärkeimpiä?

Huolehtiminen siitä, että välittämämme tieto on tieteellisesti oikeaa ja olemme yrityksenä uskottava sekä että esille ottamamme asiat ovat tasapainossa. Myös hyvien suhteiden luominen ja ylläpitäminen yhteistyökumppaneihimme ja asiakkaisiimme on tärkeää.

Mikä on hauskinta työssäsi?

Pidän tiimityöskentelystä johon jokainen, kollega tai yhteistyökumppani, voi tuoda osaamisensa ja asiantuntemuksensa. Koulutustapahtumiemme suunnitteluvaihe on myös antoisa, kun haetaan yhdessä tapahtumien punaista lankaa.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Työpäiväni vaihtelevat. Käynnissä olevat lääketieteelliset projektit on mahdollista suunnitella etukäteen. Sen lisäksi eri puolilla maata olevilta kollegoilta tulee jatkuvasti lääkkeisiin liittyviä kysymyksiä. Joku saattaa tarvita apua painoon menevän materiaalin kanssa tai laajemman esityksen tekemiseen vaikkapa sairaalavierailua varten. Välillä matkustan tapaamaan esimerkiksi luennoitsijoita tai käymme yhdessä kollegani kanssa asiakaskäynneillä.

Idean toteuttamisen ei tarvitse olla vaikeaa

Mikä on parasta työssäsi?

Vaihtelevuus. Monipuolisten työtehtävien ansiosta opin koko ajan jotain uutta. Pidän erittäin tärkeänä lääkäreiden kanssa käytävää dialogia, että voimme tukea osaltamme heidän työtään. Kuten kaikissa pienemmissä organisaatioissa, myös meillä kaikki tekevät paljon erilaisia tehtäviä ja kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Se on suuri etu.

Milloin voit parhaiten töissä?

Kun olemme yhdessä vieneet loppuun onnistuneen tapahtuman, jonka suunnittelu ja toteutus ovat onnistuneet odotusten mukaisesti.

Mitä ominaisuuksia Medical Advisorilla on hyvä olla?

Tässä työssä tarvitaan analyyttistä otetta sekä syventymistä monenlaiseen dataan sekä sen ymmärrystä. Tämä on tuotetuntemuksen kannalta oleellista. Lisäksi on hyvä olla yhteistyökykyinen ja osata luoda kaikki näkökulmat huomioon ottava hyvä lopputulos. Avoimuus niin kollegoita kuin asiakkaita kohtaan on myös tärkeää.

Mikä houkutteli sinua hakemaan töitä GRN:stä?

Se, että yritys on nuori ja kooltaan pienehkö. Myös oma taustani naisten terveyden alalla vaikutti siihen, että kiinnostuin yrityksestä työpaikkana.

Mikä tekee yrityksestä hyvän työnantajan?

Kaikkien mielipidettä arvostetaan. Idean toteuttamisen ei tarvitse olla vaikeaa. Jos olemme pohjoismaisella tasolla sitä mieltä, että idea on hyvä, saamme tukea sen testaamiseen, tietyin rajoituksin tietenkin.

Mitä antaisit neuvoksi henkilölle, joka on kiinnostunut työskentelemään GRN:ssä?

Kannattaa olla tietoinen siitä, että pienessä yrityksessä ei aina ole rakenteita tai prosesseja kaikelle, vaan usein asioihin on tartuttava tilanteen mukaan ja joustavasti. Omasta mielestäni se on kuitenkin pelkästään etu. Meillä on mukava työilmapiiri. Voin lämpimästi suositella yritystämme työpaikkana.

Onko sinulla jotain mottoa?

Ei oikeastaan. Mutta siirtyessäni tutkimusalalta ja akateemisesta maailmasta elinkeinoelämään tajusin selvästi, mikä minua motivoi. Kun aloitin työt lääketeollisuudessa, arvostin erittäin paljon avoimuutta sekä arvostuksen osoittamista ja positiivisen palautteen antamista toisille. Arvostan näitä piirteitä edelleen. Siksi pyrin aina kertomaan kollegoilleni, kun he ovat onnistuneet jossain tai että arvostan heitä työkavereina. Olen huomannut, miten suuri vaikutus positiivisella palautteella on hyvään työilmapiiriin.