Din läkare har skrivit ut Terrosa till dig,

 

Viktigt att tänka på när man använder Terrosa

  • Terrosa-pennan används under hela behandlingen
  • Ampullen byter du efter 28 dagar
  • Använd en ny nål varje gång du tar din injektion
  • Förvara alltid din Terrosa-penna i kylskåpet
  • Ta inte injektionen om lösningen är grumlig, kontakta då ditt apotek eller sköterska

 

Så använder du din Terrosa-penna – en guide till din dagliga injektion med Terrosa-pennan

Ladda ner Terossa pennguide

Informationsbroschyr om benskörhet och behandling med Terrosa

Ladda ner Terrosa informationsbroschyr

 

 

Viktig produktinformation. För fullständig information, se Terrosa bipacksedel.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Terrosa (teriparatid) 20 mikrogram/80 mikroliter, injektionsvätska, lösning. Terrosa används för att behandla osteoporos hos vuxna. Osteoporos är en sjukdom, som gör att benen i kroppen blir tunna och sköra. Sjukdomen är särskilt vanlig hos kvinnor efter menopaus, men kan även förekomma bland män. Osteoporos är också vanligt hos patienter som får läkemedel som kallas kortikosteroider. Ska ej användas till barn eller ungdomar (under 18 år). Varningar och försiktighet: Terrosa kan öka nivån av kalcium i blodet eller urinen. Tala med läkare innan eller under tiden du använder Terrosa om du ständigt har illamående, kräkningar, förstoppning, låg energi eller muskelsvaghet, lider av njursten eller har haft njursten tidigare eller lider av njurproblem. Tala också om för läkaren om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. En del patienter blir yra eller får en snabb hjärtfrekvens efter de första doserna av Terrosa. Injicera Terrosa där du snabbt kan sitta eller ligga ned om du blir yr. Om du känner dig yr, ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner förrän du känner dig bättre. Använd inte Terrosa om du är gravid eller ammar. Om du är en fertil kvinna ska du använda ett säkert preventivmedel under behandling med Terrosa. Om du blir gravid under behandling med Terrosa ska behandlingen med Terrosa avslutas. Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar ta Terrosa. Den innehåller information som är viktig för dig.

Kontakt: Gedeon Richter Plc, Barnhusgatan 22, 5 tr, 111 23 Stockholm, Sverige. Telefon: 08-611 24 00. E-post: [email protected].  Förkortad information baserad på bipacksedel. För mer information se www.fass.se.