Field Market Access Manager, Nordics

ingrid.ojefors@gedeonrichter.eu

+46 725 52 74 73

Ingrid er Field Market Access Manager i Norden. Det innebærer at hun arbeider med helseøkonomi og refusjonssøknader i Norden.

 

Ingrid har bakgrunn som apoteker og har arbeidet innenfor legemiddelindustrien siden 2007. I starten arbeidet Ingrid som Key Account Manager innenfor de omfattende områdene diabetes (hos Eli Lilly) og allergi og kvinnehelse (hos Schering Plough/MSD). Senere arbeidet hun som ansvarlig for Orphan Drugs hos Orphan Europe i Sverige og Finland. Kvinnehelse har alltid stått Ingrids hjerte nær, og da Gedeon Richter startet opp i Norden, var det en selvfølge at Ingrid ville være med.

 

Ingrid liker god mat og å omgås nære og kjære, men fremfor alt å være sammen med sine to små barn.