Läkemedel i hand

Våre legemidler

Et godt liv med rett til hjelp og råd

Vårt virksomhetsområde er gynekologi – med spesielt fokus på myombehandling, fertilitet, prevensjonsmidler (antikonsepsjon), hormonbehandling for plager i menopause og fertilitet. Ved å engasjere oss i kvinners velvære og samarbeide med helsesektoren på lokalt, nordisk og globalt nivå etterstreber vi at kvinner skal søke hjelp, få riktige råd og elve et godt liv. Her kan du lese om legemidlene våre.

Bemfola

Mer om Bemfola

Cyclogest

Mer om Cyclogest

Lenzetto

Mer om Lenzetto

Ganirelix

Mer om Ganirelix