Myomer

Flere kvinner enn du tror får myomer én gang i løpet av livet

Myomer, eller godartede muskelknuter i livmoren, er den vanligste typen av godartede svulster hos kvinner i fertil alder. Størrelse og antall varierer. 20 til 40 prosent av alle kvinner mellom 18 og 51 år får myomer i løpet av livet. Halvparten av disse får symptomer i form av kraftige og langvarige blødninger, trykksmerter, blodmangel, lavt jernnivå og hyppig vannlating. Mange kvinner lever fint med myomer, mens andre får livet snudd opp og ned. I de verste tilfellene påvirkes ofte nære relasjoner, arbeid og fritidsaktiviteter negativt. Selv om sykdommen er utbredt, er kunnskapen lav. Mange lider derfor unødvendig. Ofte over flere år uten å søke hjelp.

På pasientjournalen Myomguiden kan du lese mer om myomer.

Beskytt deg effektivt

Med dagens prevensjonsmidler kan du effektivt beskytte deg mot graviditet og kjønnssykdommer.

Mer om prevensjonsmidler