Offentliggjøring av verdioverføringer til helsepersonell

I 2013 fastsatte EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Association) nye etiske regler for god oppførsel. Disse innebærer at verdioverføringer i form av for eksempel konsulenthonorar fra legemiddelselskaper til helsepersonell og helseorganisasjoner skal offentliggjøres. Dette tiltaket gjelder for hele Europa. Legemiddelselskaper med virksomhet på det norske markedet vil derfor publisere hvilke enkeltpersoner eller organisasjoner i Norge som har mottatt verdioverføringer i løpet av et bestemt år, samt den totale verdien av disse.

Gedeon Richter Nordics arbeider for åpenhet ved samhandling med helsepersonell/helseorganisasjoner og at slike overføringer blir registrert og rapportert i henhold til gjeldende lokale krav om åpenhet.

Nedenfor finnes rapporten for Gedeon Richter Nordics’ verdioverføringer til helsepersonell/helseorganisasjoner.