Om Gedeon Richter

Mer enn 100 års erfaring med kvinnehelse

Gedeon Richter har eksistert i Norden via datterselskapet Gedeon Richter Nordics siden 2012. Gedeon Richter Nordics som har hovedkontor i Stockholm, er operative i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. I Norden jobber selskapet med gynekologi, og da spesielt innen behandling av myomer, fertilitet, prevensjonsmidler (antikonsepsjon) og hormonbehandling for menopause. Selskapet har 26 ansatte med lang erfaring innen legemidler og med et stort engasjement for kvinnehelse.

Historien om apotekeren Gedeon Richter startet i 1901. Hvilket betyr at vi har med oss 100 års erfaring når det gjelder det å forske på og jobbe med kvinners helse. Vi utvikler nye legemidler, tar frem medisinsk informasjon og gjør vårt beste for å øke kunnskapen om utbredte og skjulte kvinnesykdommer.

Les mer om Gedeon Richters historie.

Møte Mats Jonsson, administrerende direktør

Vi vil hjelpe allmenheten med innovative legemidler, og på den måten bidra til å øke menneskers livskvalitet.

Se intervjuet