Kontakt oss

Nordisk hovedkontor

Gedeon Richter Nordics AB
Barnhusgatan 22, 5tr
111 23 Stockholm

Telefon: +46 8 611 24 00

Medisinsk support

Det er selvsagt viktig for oss at den medisinske informasjonen om våre produkter er korrekte og saklige. Har du spørsmål om våre produkter tar du kontakt  med vårt kontor i landet du befinner deg. Kontaktinformasjon finner du under. Spørsmål om individuelle behandlinger kan ikke vi som legemiddelselskap svare på. Denne type spørsmål anbefaler vi at du retter til en lege.

Norge

E-mail: [email protected]
Telefon: 225 550 52