Fertilitet

Flere behandlingsmetoder ved ufrivillig barnløshet

Ufrivillig barnløshet rammer 10 til 15 prosent av alle par i fertil alder og kan skyldes kvinnen, mannen eller begge to. Iblant er det ikke mulig å finne årsaken til barnløsheten.

Fertilitetsutredning

Hvis et par har forsøkt å få barn i ett år (eller seks måneder hvis kvinnen er eldre enn 35), anbefales det å søke hjelp. Det første steget er å foreta en fertilitetsutredning. Ved en slik utredning analyseres blant annet eggstokkreservene, altså antallet umodne egg i kvinnens eggstokker, samt antall sædceller og sædkvaliteten hos mannen. Deretter kan den best egnede behandlingsmetoden anbefales i dialog med hvert enkelt par. Ved valg av metode tas det alltid hensyn til infertilitetens varighet, den underliggende årsaken og kvinnens alder. Hvis kvinnen er under 30 år, er det i de fleste tilfeller gode muligheter for graviditet i noen år, mens kvinner som nærmer seg 40, har kortere tid på seg.

Stimulering av eggløsning

Hvis kvinnen har sjeldne eller uteblitte eggløsninger, kan eggløsning stimuleres med tablettbehandling eller hormoninjeksjoner. Dermed er det gode muligheter for at paret på «egen hånd» kan oppnå en etterlengtet graviditet. Stimuleringene kan gjentas flere ganger for å øke muligheten for å bli gravid.

Assistert befruktning – inseminasjon og IVF

Assistert befruktning er et samlebegrep for befruktningsmetoder som delvis utføres utenfor kroppen. De to vanligste formene for assistert befruktning er

1) Inseminasjon, der sædprøven prepareres i laboratoriet før den installeres i kvinnens livmor. Befruktningen skjer da inne i kvinnens kropp
2) IVF hvor eggene tilsettes spermier i laboratoriet. Selve befruktningen skjer da utenfor kvinnens kropp.

Ved inseminasjon kan kvinnen hormonstimuleres for å optimalisere eggløsningen. Parallelt prepareres mannens sædprøve, som så føres inn i livmoren med et tynt plastkateter.

Når stimulering av eggløsning eller inseminasjon ikke lykkes, er IVF et mulig neste steg. En IVF-behandling innledes i de fleste tilfeller med hormonstimulering av kvinnen for å stimulere modningen av flere egg. Når eggene er modne, hentes de ut og befruktes med mannens sædceller utenfor kroppen/ i laboratoriet. Hvis sædcellene har god kvalitet, tilsettes noen tusen sædceller til hvert enkelt egg og deretter skjer forhåpentligvis selve befruktningen i laboratoriet. Ved nedsatt sædkvalitet utføres ofte en såkalt mikroinjeksjon (ICSI), som innebærer at man velger ut en sædcelle som injiseres i egget ved hjelp av en nål. Det befruktede egget får så vokse noen dager i en inkubator før det føres inn i livmoren med et tynt plastkateter.