Komprimert personvernerklæring

Generelt

For oss i Gedeon Richter er din personlige integritet svært viktig. Vi vil at du skal føle deg trygg når vi behandler personopplysningene dine. I vår rolle som behandlingsansvarlig følger vi derfor alltid gjeldende personvernlovgivning for å beskytte opplysningene dine.

Omfang

Denne personvernerklæringen gjelder all behandling av personopplysninger innenfor rammen av Gedeon Richters virksomhet når du mottar markedsføring fra oss.

Innsamlede personopplysninger

Vi samler hovedsakelig inn opplysninger om deg i forbindelse med at du abonnerer på noen av våre utsendelser, melder deg på eventer eller ber om mer informasjon fra oss.

For å forbedre nett- og apptjenestene våre bruker vi dessuten informasjonskapsler som kan inneholde personopplysninger. Du kan lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår cookie notice.

Behandling og deling

Gedeon Richter behandler personopplysningene dine for å gi deg en best mulig opplevelse når du kjøper produkter og tjenester hos oss. Personopplysningene behandles til disse formålene:

  • for å markedsføre produktene våre til deg som er helsepersonell eller forskriver, blant annet gjennom utsendelser via post og e-post, samt eventer
  • for å kunne tilby, utvikle og forbedre hjemmesiden vår
  • for å gi informasjon til og kommunisere med deg som er representant for våre kunder og samarbeidspartnere
  • for å oppfylle våre rettslige forpliktelser
  • for å ivareta våre rettslige interesser ved en eventuell tvist

Vi behandler ikke personopplysningene dine til noe annet formål og lagrer dem bare så lenge det er nødvendig.

Vi kan i noen tilfeller utlevere personopplysningene dine til IT-leverandører og virksomheter vi samarbeider med for å levere tjenestene våre. Vi selger aldri personopplysningene dine til andre aktører.

Dine rettigheter

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, og hva behandlingsformålet er. Du har dessuten rett til en viss kontroll over opplysningene dine. I visse tilfeller har du derfor rett til å få innsyn i opplysningene dine eller til å få dem rettet, slettet, sperret eller flyttet. Du har også rett til å protestere mot visse typer behandling av opplysningene dine eller til å trekke tilbake ditt samtykke til at de behandles. Hvis du mener at vi har behandlet opplysningene dine på ulovlig vis, har du alltid rett til å klage til en tilsynsmyndighet. I vår fullstendige personvernerklæring kan du lese mer om rettighetene dine.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vår behandling av opplysningene dine, eller hvis du vil utøve rettighetene dine, kan du kontakte oss på følgende måte:

Gedeon Richter, org.nr. 556890-1663
Postadresse: Barnhusgatan 22, 5 tr, 111 23 Stockholm, Sverige
Besøksadresse: Barnhusgatan 22, 5 tr, 111 23 Stockholm, Sverige

E-post: [email protected]
Telefon: +46 8 611 24 00
Web: https://www.gedeonrichter.se

1. Generelt

1.1 Gedeon Richter Nordics AB, org.nr. 556890-1663 («Gedeon Richter»), respekterer og verner om din personlige integritet. Vi vil at du skal føle deg trygg når vi behandler opplysningene dine. I denne personvernerklæringen («personvernerklæring») forklarer vi hvordan vi sikrer at personopplysningene dine behandles i samsvar med gjeldende lovgivning.

1.2 Vi må blant annet behandle personopplysningene dine for å kunne tilby deg hjemmesiden vår, markedsføring m.m. Denne personvernerklæringen gjelder både deg som er helsepersonell og forskriver legemidler, og allmennheten, i forbindelse med at vi sender deg markedsføring eller du besøker hjemmesiden vår.

2. Behandlingsansvarlig

Gedeon Richter er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine og skal sørge for at de behandles i samsvar med gjeldende lovgivning. Du finner kontaktinformasjonen vår nederst i personvernerklæringen.

3. Vår behandling av personopplysningene dine

Vi behandler personopplysningene til disse formålene:

  • for å markedsføre produktene våre til deg som er helsepersonell eller forskriver, blant annet gjennom utsendelser via post og e-post, samt eventer
  • for å kunne tilby, utvikle og forbedre hjemmesiden vår
  • for å gi informasjon til og kommunisere med deg som er representant for våre kunder og samarbeidspartnere
  • for å oppfylle våre rettslige forpliktelser
  • for å ivareta våre rettslige interesser ved en eventuell tvist

I tabellene under finner du mer informasjon om hvorfor vi behandler personopplysninger, hvilke personopplysninger vi lagrer til disse formålene, hvor lenge vi lagrer opplysningene osv.

Behandlingsformål

 

For å markedsføre produktene våre til deg som er helsepersonell eller forskriver, blant annet gjennom utsendelser via post og e-post, samt eventer

 

Dette gjør vi

Hvis du er helsepersonell eller forskriver, behandler vi personopplysningene dine for å kunne sende deg markedsføring, blant annet informasjon om produktene og aktivitetene våre via post og e-post, samt invitere deg til eventer.

Innenfor rammen av dette formålet kan vi sortere personopplysningene dine i ulike segmenter, basert på interesseområder, kontaktpunkter, hvilke aktiviteter du deltar i, hvor du befinner deg i kundereisen osv., for å sende deg tilpasset og relevant markedsføring.

Personopplysninger

Kontaktinformasjon som navn, telefonnummer og e-postadresse.

Opplysninger knyttet til din rolle som helsepersonell eller forskriver, for eksempel arbeidsgiver og stilling.

Surfevaner og besøkshistorikk, for eksempel hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt, hvor lenge besøket varte og hvilke videoer du har sett.

Demografiske opplysninger som sted, land og språk.

Informasjon om enheten din, for eksempel hvilken enhet du benytter, bruker-ID og nettleser.

Behandlingsgrunnlag

Ditt samtykke. Merk at du når som helst kan trekke tilbake samtykket i henhold til punkt 8.4 under.

Interesseavveining, i tilfeller der vi har fått tilgang til personopplysningene dine gjennom en samarbeidsparter. Vi fortsetter imidlertid bare å behandle opplysningene etter at du har gitt ditt samtykke. Dette fordi vi vurderer det slik at vår interesse av å sende deg markedsføring veier tyngre enn din interesse av å beskytte opplysningene dine. Særlig når vi bare gjør dette ved ett enkelt tilfelle og kun fortsetter å sende deg markedsføring dersom du samtykker i det.

Lagringstid

Vi behandler personopplysningene dine så lenge vi sender deg markedsføring. Ved å takke nei til utsendelser, såkalt opt-out, kan du når som helst slutte å motta utsendelser fra oss. Vi vil i så fall slette personopplysningene dine.

Vi går årlig gjennom kunderegistrene våre og fjerner personopplysningene dine dersom det viser seg at du er inaktiv, ikke lenger er ansatt hos helseinstitusjonen osv.

For å kunne tilby, utvikle og forbedre hjemmesiden vår

 

Dette gjør vi

Når du besøker hjemmesiden vår og samtykker i vår bruk av informasjonskapsler til dette formålet, behandler vi personopplysningene dine for å utvikle og forbedre hjemmesiden.

[Vi ønsker at du som bruker av hjemmesiden skal få en best mulig opplevelse, og at informasjonen på hjemmesiden er relevant og interessant for deg. Opplysningene samles inn til analytiske formål.]

Personopplysninger

Surfevaner og besøkshistorikk, for eksempel hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt, hvor lenge besøket varte og hvilke videoer du har sett.

Demografiske opplysninger som sted, land og språk.

Informasjon om enheten din, for eksempel hvilken enhet du benytter, bruker-ID og nettleser.

Behandlingsgrunnlag

Interesseavveining, ettersom vi vurderer det slik at vår interesse av å tilby, utvikle og forbedre hjemmesiden vår veier tyngre enn din interesse av å beskytte personopplysningene dine.

Ditt samtykke, ved bruk av informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendige for at hjemmesiden skal fungere. Merk at du når som helst kan trekke tilbake samtykket i henhold til punkt 8.4 under. Du finner mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler i vår cookie notice.

Lagringstid

Vi lagrer personopplysningene dine i maks. to år.

For å gi informasjon til og kommunisere med deg som er representant for våre kunder og samarbeidspartnere

 

Dette gjør vi

Hvis du er representant for noen av våre kunder eller samarbeidspartnere, behandler vi opplysningene dine for å kommunisere med deg innenfor rammen av virksomheten vår.  Det kan blant annet være for å sende deg informasjon om produktene våre, som ikke utgjør markedsføring, og for å kommunisere med deg via e-post.

Personopplysninger

Kontaktinformasjon som navn, telefonnummer og e-postadresse.

Opplysninger knyttet til din rolle som helsepersonell eller forskriver, for eksempel arbeidsgiver og stilling.

Behandlingsgrunnlag

Interesseavveining, ettersom vi vurderer det slik at vår interesse av å levere informasjon til, og kommunisere med, deg som representant for våre kunder og samarbeidspartnere veier tyngre enn din interesse av å beskytte personopplysningene dine.

Lagringstid

Vi lagrer personopplysningene dine i den tiden vi har et avtaleforhold eller annet forretningsforhold til kunden eller samarbeidspartneren du representerer, og det fortsatt er nødvendig for oss å ha kontakt med deg.

Personopplysningene dine og kommunikasjonen med deg på e-post slettes tre år etter at forretningsforholdet opphører.

For å oppfylle våre rettslige forpliktelser

 

Dette gjør vi

Gedeon Richter kan behandle personopplysningene dine for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, blant annet krav som følger av den svenske legemiddelloven (2015:325) og Läkemedelsverkets forskrifter.

Personopplysninger

Alle kategorier av personopplysninger som er angitt i dette punkt 3.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysningene dine for å oppfylle våre rettslige forpliktelser i henhold til gjeldende lovgivning.

Lagringstid

Personopplysningene dine lagres bare i den tiden som kreves i henhold til gjeldende lovgivning, for eksempel sju år i henhold til svensk regnskaps- og skattelovgivning.

For å ivareta våre rettslige interesser ved en eventuell tvist

 

Dette gjør vi

Vi kan behandle personopplysningene dine for å ivareta våre rettslige interesser ved en eventuell tvist, blant annet for å opprette, utøve eller forsvare et rettskrav.

Personopplysninger

Alle kategorier av personopplysninger som er angitt i punkt 3.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler personopplysningene dine basert på Gedeon Richters berettigede interesse, ettersom vi vurderer det slik at vår interesse av å beskytte våre interesser ved en eventuell tvist veier tyngre enn din interesse av å beskytte personopplysningene dine.

Lagringstid

Personopplysningene dine lagres så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre rettslige interesser ved en eventuell tvist. For eksempel i den tiden tvisten pågår, før den er endelig avgjort.

4. Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for behandlingsformålene som er angitt i denne personvernerklæringen. Når vi ikke lenger trenger å lagre opplysningene dine, sletter vi dem fra våre systemer, databaser og sikkerhetskopier. Tabellene over (under punkt 3) viser hvor lenge vi lagrer personopplysninger til ulike formål.

5. Hvor samler vi inn personopplysningene dine fra?

5.1 Personopplysningene vi behandler, kommer hovedsakelig fra deg i forbindelse med at du abonnerer på noen av utsendelsene våre, melder deg på eventer eller ber om mer informasjon fra oss.

5.2 I tillegg til de opplysningene vi samler inn fra deg, kan vi samle inn felles kontaktinformasjon fra samarbeidspartnerne våre, for eksempel e-postadressen til en arbeidsgruppe. Opplysningene samles inn for utsendelser knyttet til din rolle som helsepersonell eller forskriver.

5.3 Vi beholder kun personopplysninger vi samler inn fra samarbeidspartnere hvis du har samtykket i å motta utsendelser fra oss.

6. Automatiserte individuelle avgjørelser

Vi benytter ikke automatiske prosesser for å ta avgjørelser som i betydelig grad påvirker deg.

7. Hvem utleverer vi personopplysningene dine til?

7.1 Gedeon Richter kan utlevere personopplysningene dine til tredjepart, blant annet IT-leverandører og virksomheter vi samarbeider med for å levere tjenestene våre. I noen tilfeller kan vi også utlevere opplysninger på anmodning fra myndigheter. Tabellen under spesifiserer hvilke tredjeparter vi kan utlevere personopplysningene dine til, samt hvilke kategorier av personopplysninger som kan bli utlevert til hver enkelt.

Mottaker Kategorier av personopplysninger
HubSpot Inc. Kontaktinformasjon, navn, e-post, stillingstittel, arbeidsplass
MedMind AB Kontaktinformasjon, navn, e-post, stillingstittel, arbeidsplass
Media-Soft inc. Kontaktinformasjon, navn, e-post, stillingstittel, arbeidsplass
Google Inc.
– Youtube
– Analytics
Land, sted, språk, region, enhet, plattform, unik bruker-ID, hvilke videoer du har sett på nettstedet vårt, Video player-preferanse
Matomo Land, sted, språk, region, enhet, plattform, unik bruker-ID, hvilke videoer du har sett på nettstedet vårt, Video player-preferanse
Microsoft Ireland Operations Ltd (“Microsoft”)
– Teams,
– SharePoint/skytjenester,
– Outlook
Kontaktinformasjon, navn, e-post, stillingstittel, arbeidsplass
Läkemedelsverket Kontaktinformasjon, navn, e-post, stillingstittel, arbeidsplass

 

7.2 Vi selger aldri personopplysningene dine til andre aktører.

8. Hvor behandler vi personopplysningene dine?

8.1 Gedeon Richter gjør sitt ytterste for at personopplysningene dine utelukkende skal behandles innenfor EU/EØS. I noen tilfeller kan vi overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Hvis personopplysningene dine overføres til slike land, vil vi sørge for at de fortsetter å være beskyttet, og at overføringen skjer på lovlig vis.

8.2 Ved overføring til et land utenfor EU/EØS som ikke garanterer tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger, benytter vi de overføringsmekanismene som er angitt under, der vi også spesifiserer hvilke land vi overfører personopplysninger til.

Land utenfor EU/EØS Overføringsmekanisme
USA EU-kommisjonens standard avtaleklausuler

 

8.3 Hvis du vil ha mer informasjon om behandlingsgrunnlaget for en spesifikk overføring eller ønsker en kopi av relevant dokumentasjon om hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt for overføringen, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen i punkt 13 under.

9. Dine rettigheter

9.1. Vårt ansvar for dine rettigheter

9.1.1. I egenskap av behandlingsansvarlig skal Gedeon Richter sørge for at personopplysningene dine brukes i samsvar med gjeldende lovgivning, og at rettighetene dine ivaretas. Du kan når som helst kontakte oss hvis du ønsker å utøve rettighetene dine. Du finner kontaktinformasjonen vår nederst i personvernerklæringen.

9.1.2. Gedeon Richter har plikt til å svare på din forespørsel om å utøve rettighetene dine innen én måned fra du kontakter oss. Hvis forespørselen er komplisert eller vi har mottatt et stort antall henvendelser, har vi rett til å forlenge denne fristen med to måneder. Hvis vi vurderer det slik at vi ikke kan imøtekomme ønskene dine, har vi plikt til å informere deg om grunnen til dette senest én måned fra vi mottar forespørselen, og om at du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

9.1.3. All informasjon, kommunikasjon og samtlige tiltak vi iverksetter, skjer kostnadsfritt for deg. Hvis forespørselen om å utøve rettigheter åpenbart er ugrunnet eller urimelig, har vi rett til å kreve et administrasjonsgebyr for å gi deg informasjonen eller iverksette det ønskede tiltaket. Vi kan også avvise forespørselen.

9.2. Din rett til innsyn, retting, sletting og begrensning

9.2.1. Du har rett til å be Gedeon Richter om følgende:

a) Innsyn i personopplysningene dine. Det betyr at du har rett til å be om et registerutdrag av hvilke personopplysninger vi behandler. Du har også rett til å få en kostnadsfri kopi av personopplysningene vi behandler. For eventuelle ytterligere kopier kan vi kreve et administrasjonsgebyr. Hvis forespørselen din er i et elektronisk format, for eksempel e-post, gir vi deg informasjonen i et vanlig brukt elektronisk format.

b) Retting av personopplysningene dine. På din anmodning eller på eget initiativ vil vi rette, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger som vi oppdager er feil, ufullstendige eller misvisende. Du har også rett til å gi utfyllende opplysninger dersom relevant informasjon mangler.

c) Sletting av personopplysningene dine. Du har rett til å be om at vi sletter personopplysningene dine dersom vi ikke lenger har gode grunner til å behandle dem. Gode grunner til at vi skal fortsette å behandle personopplysningene dine kan være

(i) at vi må oppfylle en rettslig forpliktelse
(ii) arkiveringsformål av allmenn interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål
(iii) å fastsette, utøve eller forsvare oss mot rettskrav

Sletting som angitt over skal derfor skje dersom ingen av omstendighetene over foreligger, og dersom

(iv) personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble innsamlet for
(v) vi bruker opplysningene basert på ditt samtykke og du trekker samtykket tilbake
(vi) du protesterer mot vår bruk av opplysningene som skjer etter en interesseavveining, og vi ikke har viktige interesser som veier tyngre enn dine interesser og rettigheter
(vii) vi har behandlet personopplysningene på ulovlig vis
(viii) vi er rettslig forpliktet til å slette personopplysningene

Det kan imidlertid være lovkrav eller andre tvingende grunner som gjør at vi ikke umiddelbart kan slette personopplysningene dine. Vi vil i så fall slutte å bruke opplysningene til andre formål enn å følge lovgivningen, eller til formål som ikke er nødvendige av andre tvingende grunner.

d) Begrensning av behandling. Det betyr at vi midlertidig begrenser behandlingen av personopplysningene dine, og at vi må informere deg før den begrensede behandlingen avsluttes. Du har rett til å kreve begrensning i følgende situasjoner:

(i) Du mener at opplysningene om deg er feil og har bedt om retting i henhold til punkt 9.2.1 b). Mens vi kontrollerer opplysningene, kan behandlingen begrenses.
(ii) Behandlingen er ulovlig, men du ønsker ikke at opplysningene skal slettes.
(iii) Gedeon Richter som behandlingsansvarlig trenger ikke lenger å behandle personopplysningene, fordi de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, men du trenger dem for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
(iv) Du har brukt din rett til å protestere i henhold til punkt 9.3.1, og vi holder på å avgjøre om innsigelsen din skal tas til følge.

9.2.2. Gedeon Richter vil iverksette alle rimelige tiltak for å informere samtlige som har mottatt personopplysninger i henhold til punkt 7 over, om at vi har rettet, slettet eller begrenset tilgangen til opplysningene dine etter at du har bedt oss om å gjøre det. På din anmodning informerer vi deg om hvem vi har utlevert personopplysninger til.

9.3. Din rett til å protestere mot behandling

9.3.1. Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysningene dine som er basert på en interesseavveining eller allmenn interesse (se punkt 3 over). Hvis du protesterer mot slik behandling, fortsetter vi kun behandlingen dersom vi har viktige grunner til det som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller dersom fortsatt behandling er nødvendig for å fastsette, utøve eller forsvare et rettskrav.

9.3.2. Hvis du ikke ønsker at Gedeon Richter skal bruke personopplysningene dine i forbindelse med direkte markedsføring, har du alltid rett til å protestere mot slik bruk ved å kontakte oss. Når vi har mottatt henvendelsen din, vil vi slutte å bruke opplysningene til dette markedsføringsformålet.

9.4. Din rett til å trekke tilbake samtykke

For behandling der vi bruker ditt samtykke som behandlingsgrunnlag (se punkt 3 over som spesifiserer hvilke behandlingsgrunnlag vi benytter), kan du når som helst trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss. Du finner kontaktinformasjonen vår nederst i personvernerklæringen.

9.5. Din rett til dataportabilitet

Du har rett til dataportabilitet. Det betyr at du har rett til å få utlevert personopplysninger om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og få overført disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig, forutsatt at det er teknisk mulig. Du har kun rett til dataportabilitet når behandlingen av personopplysningene er automatisert og basert på ditt samtykke, eller på en avtale mellom deg og oss.

9.6. Din rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysningene dine til en tilsynsmyndighet. Tilsynsmyndigheten i Sverige er Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

10. Vi beskytter personopplysningene dine

Du skal alltid føle deg trygg når du utleverer personopplysninger til oss. Gedeon Richter har derfor iverksatt egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, endring og sletting. Hvis det inntreffer sikkerhetshendelser som kan påvirke deg eller personopplysningene dine på en mer alvorlig måte, for eksempel risiko for svindel eller identitetstyveri, vil vi kontakte deg og fortelle hva du kan gjøre for å redusere risikoen.

11. Informasjonskapsler

Gedeon Richters nettsted og tjenester bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig opplevelse hos oss. Vi bruker blant annet informasjonskapsler for å forenkle og tilpasse nett- og apptjenestene våre. I våre retningslinjer for informasjonskapsler forklarer vi nærmere hvordan vi bruker informasjonskapsler, og hvilke valgmuligheter du har i forbindelse med dem. Du finner retningslinjene her.

12. Endringer i personvernerklæringen

Gedeon Richter kan til enhver tid endre denne personvernerklæringen. Hvis vi gjør endringer som ikke utelukkende er språklige eller redaksjonelle, vil du få tydelig informasjon om endringene og hva de innebærer for deg før de trer i kraft. Hvis vi trenger ditt samtykke for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg og du ikke godtar de endrede vilkårene, har du rett til å si opp avtalen med oss før vilkårene trer i kraft.

13. Kontaktinformasjon

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om personvernerklæringen, vår behandling av personopplysningene dine eller ønsker å utøve rettighetene dine.

Gedeon Richter, org.nr. 556890-1663
Postadresse: Barnhusgatan 22, 5 tr, 111 23 Stockholm, Sverige
Besøksadresse: Barnhusgatan 22, 5 tr, 111 23 Stockholm, Sverige

E-post: [email protected]
Telefon: +46 8 611 24 00
Web: https://www.gedeonrichter.se