Head of Business Unit Fertility

niklas.arenberg@gedeonrichter.eu

+46 727 30 30 39

Niklas Årenberg

Niklas er Head of Business Unit Fertility. Det innebærer at han er den øverste ansvarlige for fertilitetsavdelingen i de nordiske landene, med ambisjon om å lede Gedeon Richter til å bli en av de mest fremgangsrike aktørene innenfor fertilitetsområdet.

Niklas er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Gøteborg og har arbeidet med markedsføring og salg hos ulike legemiddelfirma, først och fremst innen kvinnehelse, men også innen diabetes og indremedisin, endokrinologi i over 20 år. Niklas har hatt ulike stillinger som KAM, produktsjef, salgssjef, markedssjef og sist som VD hos Finox Biotech Nordics AB.

Niklas liker å tilbringe tid med familien og nære venner, aller helst i de norske fjellene eller ute på havet på vestkysten der han også bor og arbeider.