National Sales Manager Women´s Health, Norge

bekkevoldo@gedeonrichter.com

+47 971 436 86

Olaf er National Sales Manager for Norge. Det innebærer at han er ansvarlig for utvikling av våre kunderelasjoner på lang sikt, slik at våre legemidler kommer pasientene til nytte og brukes på riktig måte.

 

Olaf har mange års erfaring fra ledende stillinger hos flere legemiddelbedrifter, innenfor mange forskjellige terapiområder blant annet hjerte/kar, endokrinologi og dermatologi. Erfaring med kvinnehelse har han fra Ferring, der han var landssjef og hadde ansvaret blant annet for fertilitetsavdelingen

 

Olaf er meget opptatt av matens betydning for et friskere liv og er en lidenskapelig langdistanseløper.