Mia Lindeberg

Mia

Medical Advisor i Gedeon Richter Nordics

Hva betyr det å være Medical Advisor?

Som medisinsk rådgiver har jeg et overordnet ansvar for å identifisere og forklare den medisinske verdien og posisjonen til våre produkter. Jeg er en støtte i å utvikle virksomheten. For eksempel via å drive våre medisinske prosjekter, etablere og styrke profesjonelle relasjoner og være en ressurs i planleggingen og gjennomføringen av kundeaktiviteter.

Hva betyr det rent praktisk?

Min jobb består av mange ting. Jeg lærer for eksempel opp nyansatte om våre produkter og behandlingsområder. Kommer det ny informasjon som er relevant for oss er jeg ansvarlig for å oppdatere alle. Jeg har kontakt med ”Advisory Boards” i Sverige og Finland som består av leger og professorer for å sikre at jeg får viktig informasjon. Noe som er alfa og omega for å legge grunnlaget for hvordan vi skal og bør jobbe. Når vi arrangerer forelesninger og kurs, har jeg ansvaret for å diskutere innholdet med foreleserne for å sikre at programmet henger sammen på en vitenskapelig måte. Jeg er også ansvarlig for å drive våre egne medisinske prosjekter, samt ha en dialog med leger som søker midler for prosjekter de ønsker å iverksette.

Hvem av dine oppgaver anser du som viktigst?

Det er å alltid sikre at den informasjonen vi formidler er vitenskapelig korrekt for at vi som selskap skal være troverdig og ha en bra balanse i det vi presenterer. Ikke minst er det viktig for å skape og opprettholde gode relasjoner med våre samarbeidspartnere og kunder.

Hva mest gøy i jobb?

Jeg liker å jobbe i team der andre, i eller utenfor selskapet, bidrar med sin kompetanse og ekspertise – og jeg min. Planleggingsfasen av våre utdanningsprosjekter er også både gøy og givende. Det å sammen sikre en rød tråd i alt vi gjør.

Hvordan ser en typisk dag ut?

Mine dager er varierte. De pågående medisinske prosjektene som jeg planlegger for eksempel. Samtidig kommer det en jevn strøm med medisinske spørsmål fra kolleger. Noen ønsker at jeg ser på informasjonsmateriale før det trykkes, mens andre trenger hjelp med en omfattende presentasjon på et sykehus. Noen dager i uken reiser jeg for å møte for eksempel en foreleser eller en kunde.

Han man en idé behøver det ikke være langt til gjennomføring

Hva er det beste med jobben din?

At det er variert. En miks av oppgaver gjør at jeg hele tiden lærer noe nytt. I min rolle verdsetter jeg også dialogen med legene slik at det vi tilbyr blir en ressurs for dem i deres arbeid. Vi er en liten organisasjon, så alle involveres i ulike oppgaver og kan derfor også påvirke. Det er en stor fordel.

Når har du det best på jobben?

Når vi har gjennomført en vellykket aktivitet i fellesskap og er fornøyde med både planlegging og gjennomføring.

Hvilke egenskaper er det bra å ha som Medical Advisor?

Du bør være analytisk og like å fordype deg i og forstå data. Det er grunnleggende for alle våre produkter. Det er selvsagt bra og være samarbeidsorientert med et utgangspunkt om at det vi gjør blir bra – fra alle perspektiv. Det er også bra å være lydhør – både når det gjelder kolleger og kunder.

Hva gjorde at du begynte GRN?

Jeg likte at det var et ung og lite selskap. At jeg har bakgrunn fra kvinnehelse var også av betydning for at jeg endte her.

Hva gjør det til en bra arbeidsgiver?

Alle sine meninger er verdifulle. Har man en idé trenger det ikke være langt til gjennomføring. Liker den nordiske virksomheten en idé får vi gehør for å teste den – innen visse rammer så klart.

Hva vil du si til den som ønsker å jobbe i GRN?

At man skal være klar over at det ikke alltid finnes struktur og prosesser når man jobber i et lite selskap. Av og til må man ta det som det kommer. Du må være fleksibel. For meg er det en fordel. Vi har en hyggelig stemning og jeg anbefaler varmt å jobbe her.

Har du et motto?

Nei, jeg har ikke det. Men da jeg gikk til næringslivet fra forskningen og den akademiske verdenen innså jeg tydelig hva som driver meg. Jeg setter stor pris på generøsiteten og det å verdsette og gi positive tilbakemeldinger til hverandre. Derfor forsøker jeg alltid å rose mine kolleger når de gjør noe som er bra. Eller rett og slett bare si at jeg setter pris på dem som kolleger. Jeg har innsett hvor mye det betyr for miljøet og arbeidsgleden.